Her er de 9 hyppigste grunde til trafikuheld

For høj hastighed, dårlig orientering og uopmærksomhed er de primære årsager til, at der sker ulykker på de danske veje blandt chauffører, cyklister og fodgængere. Oftest er der flere årsager til trafikuheldene.

For høj hastighed

I mere end 2 ud af 5 af de undersøgte ulykker i tværanalysen ’Hvorfor sker trafikulykkerne?’, som er udarbejdet af Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) på baggrund af 291 trafikuheld sket siden 2001, er for høj hastighed medvirkende til, at ulykken sker. Høj hastighed kan både være, når man kører hurtigere, end fartgrænsen tillader, eller fordi man kører for hurtigt i forhold til forholdene på vejene. For eksempel sker de fleste motorvejsulykker, der har med hastighed at gøre, på grund af forholdene – eksempelvis tåge eller sne.

Dårlig orientering

I cirka hver anden af ulykkerne vurderer HVU, at ulykken ikke var sket, hvis de medvirkende havde orienteret sig bedre og set sig for. Ulykker sket på grund af for dårlig orientering sker især i forbindelse med sving, og her kan det både være chauffør, cyklist og fodgænger, der ikke har orienteret sig godt nok.

Uopmærksomhed

I næsten halvdelen af alle ulykker sker uheldet, fordi en eller flere parter ikke var opmærksomme nok. Det kan både være, hvis bilisten for eksempel falder i staver, eller hvis han eller hun bliver distraheret af noget andet i eller uden for trafikken. Ulykker som disse sker oftest i byer – og især i ulykker med fodgængere er mangel på opmærksomhed en stor faktor. Derimod er uopmærksomhed ikke en særlig stor grund til, at uheld sker på motor- og landeveje.

Fejltolkning og fejlvurdering

I lidt mere end 1 ud af 4 ulykker er forkert tolkning af et eller andet i trafikken medvirkende årsag til, at ulykken sker. Det kan for eksempel være, hvis trafikanten har læst skilte forkert, har vurderet, at han eller hun godt har kunnet overhale, eller hvor hurtigt en anden trafikant for eksempel har kørt.

Forkert eller mangelfuld reaktion

I omkring 1 ud af 4 ulykker spiller forkert reaktion eller en mangelfuld en af slagsen en rolle i ulykken. Det kan for eksempel være, hvis bilisten har fået et hjulpar ud i rabatten og prøver at rette op igen og får hevet alt for meget i rattet, så han eller hun ryger over i den modsatte vejbane.

Alkohol, narkotika eller medicin

I mere end 1 ud af 5 ulykker er alkohol-, narkotika- eller medicinpåvirkning årsag til, at ulykken sker. Især unge trafikanter er medvirkende i ulykker, hvor alkohol, narko eller medicin er en årsag. Mange af de andre nævnte faktorer som for eksempel dårlig orientering og reaktionsevne bliver påvirket af for eksempel for meget alkohol i blodet.

Mangel på sele

Selv om selebrug ikke er en faktor for selve ulykken, viser HVU’s analyse, at mangel på sele i mellem hver fjerde og femte af de analyserede ulykker har en afgørende betydning for, hvor meget en person kommer til skade i et trafikuheld. Vi er dog generelt blevet bedre til at tage selen på. Ingen af ulykkerne viste, at brugen af sele gjorde skaden værre.

Veje og omgivelser

Vejen eller omgivelserne som for eksempel en grøft er årsager til omkring en tredjedel af de undersøgte ulykker. Rabatten og vejbelægningen, hvis der for eksempel er glat føre, er blandt de hyppigste grunde til, at ulykker, der har med vej og omgivelser, sker.

Køretøjet

I hver femte af ulykkerne er køretøjet en årsag til, at ulykken sker. Det kan for eksempel være, hvis spejlene sidder forkert, hvis dækkene er for slidte, trykket i dem er forkert, eller at lastningen af bilen er dårlig. Det er værd at bemærke, at ingen af ulykkerne i analysen skete kun på grund af fejl på køretøjet, men at trafikanten i alle tilfælde var medvirkende til, at ulykken skete.

Læs mere om