Har du styr på reglerne for parkering?

Vidste du, at man må parkere foran en brandhane, men ikke på en bro over en motorvej? Har du styr på reglerne, kan du nemt spare de op til 1020 kroner, det koster at overtræde reglerne for parkering. Samvirke giver dig de grundlæggende regler

Tusindvis af bøder hver dag

Hver dag kommer tusindvis af danske bilister tilbage til en hilsen i forruden. Kommunerne og politiet udskriver hvert år mere end 519.000 parkeringsafgifter til bilister, der har parkeret ulovligt. Oveni kommer de mange bøder, som private parkeringsfirmaer udskriver, hvis du overtræder reglerne for parkering på privatejede parkeringspladser. De privatejede pladser findes for eksempel ved butikker, indkøbscentre, sportsarenaer og private virksomheder.

Har du styr på reglerne (og husker at stille p-skiven), kan du nemt undgå bøder. Samvirke guider dig gennem de mest almindelige regler for parkering på offentlige veje og pladser. Parkerer du på et privat område som eksempelvis en parkeringsplads ved et supermarked eller ved en sportsarena, skal du overholde de regler, der er opslået på tavler på parkeringspladsen. 

Hvad er de generelle parkeringsregler?

Reglerne for, hvordan man må parkere, er skrevet ned i færdselsloven. De regler skal du altid forholde dig til, når du standser eller parkerer din bil.

De overordnede regler lyder:

  1. Du må ikke standse eller parkere et sted eller på en måde, der er til fare eller ulempe for den øvrige trafik
  2. Du skal som udgangspunkt altid parkere i højre side af vejen i færdselsretningen. På mindre befærdede veje må du gerne parkere i venstre side
  3. Du må ikke parkere på cykelstier, fortove, gangstier, midterrabatter eller helleanlæg
  4. På veje uden for byzone må du ikke parkere på kørebanen
  5. Ved fodgængerfeltet er det forbudt at parkere 5 meter før fodgængerfeltet, ligesom det er forbudt at parkere op til 5 meter før en svingbane.

FDM har en guide med alle de generelle regler

 

Hvordan skal man indstille sin p-skive?

Parkerer du et sted, hvor p-skiven skal indstilles, skal du indstille den på udløbet af det kvarter, hvor du parkerer bilen. Stiller du bilen 16.35, skal du altså stille p-skiven til 16.45. Man må altid stille frem til nærmeste hele kvarter. 

Er der en tidsbegrænsning der, hvor du vil parkere, skal du altid huske at stille p-skiven. 

Skal man stille p-skiven om natten?

I nogle områder er der begrænsning på, hvor længe man må parkere i en del af døgnets timer, mens der ikke gælder en begrænsning i andre timer.

Et eksempel: I et område er der skiltet med 2 timers parkering i tidsrummet 8-18. Hvis du ankommer klokken 17.35, skal du stille p-skiven på klokken 17.45. Du må holde på pladsen frem til klokken 10 den følgende dag, da de 2 timer, du parkerer, nulstilles om natten. Ankommer du klokken 21.45, hvor der ikke er en begrænsning på 2 timer, kan du selv vælge, om du vil stille p-skiven til klokken 21.45 eller til klokken 8. Uanset hvordan du stiller p-skiven, kan du parkere på pladsen indtil klokken 10 den følgende dag. 

Hvad er 10-meters reglen?

Du må ikke parkere i et vejkryds eller tættere end 10 meter på krydset. Afstanden måles fra den tværgående vejbane eller cykelstis nærmeste kant. Du må gerne komme tættere på krydset end 10 meter, hvis du parkerer i en opmalet parkeringsbås.

Nogle kommuner har opsat gule trekanter for at tydeliggøre afstanden til krydset. 

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Må man parkere foran sin egen indkørsel?

Nej. Du må ikke blokere for indkørslen til private grunde – heller ikke selvom det er din egen indkørsel, du blokerer. I parkeringsreglerne står, at man tildeles dobbelt bøde for at parkere foran en indkørsel. Så selvom du ved, at der ikke kommer andre, der skal ind i din indkørsel, risikerer du altså en bøde på 1020 kroner, hvis du parkerer foran din egen. 

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Må man parkere foran en brandhane?

Ja. I Danmark har det i mange år været tilladt at parkere foran brandhaner. Har brandvæsenet brug for at komme til og tilslutte slanger, kan du risikere, at de måske slår ruden ind på din bil, så det kan måske være smart at undgå at parkere foran brandhanen, hvis der er andre ledige pladser.

 

5 steder, du ikke vidste, at det altid er forbudt at parkere din bil:

  • På broer over motorveje
  • I viadukter og tunneller
  • På eller før bakketoppe
  • 12 meter før og efter et busstoppested (medmindre gule streger angiver andet)
  • 5 meter efter at en cykelsti slutter

Hvor mange p-afgifter kan jeg få?

Parkerer du ulovligt på offentlig vej, må den kommunale parkeringsvagt eller politiet udskrive en bøde til dig, hver gang der er gået 24 timer. Du kan maksimalt få 3 parkeringsafgifter for samme parkering.

Du kan risikere, at bilen til sidst bliver fjernet. Hvis et køretøj er parkeret ulovligt på offentlig vej eller et andet område, hvor færdselsloven gælder, kan det fjernes uden ejerens tilladelse. 

Kan jeg få en bøde, hvis jeg har lånt bilen ud?

Ja. Du hæfter altid for parkeringsafgifter, som udskrives til din bil, selvom det ikke er dig, der har parkeret bilen. Du kan håbe på, at føreren betaler afgiften, men betaler vedkommende ikke, hæfter du som ejer. Du kan dog efterfølgende kræve erstatning af den, der har lånt din bil og parkeret ulovligt. 

Er parkeringsreglerne ens i alle kommuner?

Nej. Reglerne omkring parkering i færdselsloven gælder i alle kommuner, men kommunerne har også ret til at lave lokale regler for parkering. Kommunerne skal udstede en lokal parkeringsbekendtgørelse, hvis der er lokale regler.

De lokale regler kan for eksempel tillade, at man må parkere med to hjul på fortovet, ligesom en del kommuner fastsætter særlige regler for, hvordan og hvor længe tunge køretøjer som lastbiler og busser må parkere.

Du kan finde en samlet oversigt over lokale parkeringsregler hos Vejdirektoratet

 

Læs mere om