Har du også sagt farvel til bæreposen af plastik?

Salget af bæreposer af plastik falder og falder. I 2021 købte danskerne kun halvt så mange bæreposer som for 5 år siden. I discountbutikkerne er salget af bæreposer faldet hurtigere end i supermarkederne

Flere og flere dropper plastikposen

Tager du oftere et stofnet med end tidligere, når du går i supermarkedet? Eller bruger du en gammel bærepose igen og igen, når mel, mælk og margarine skal slæbes hjem? Du er ikke den eneste. Danskere siger nemlig farvel til bæreposerne i rasende fart. I 2021 købte vi kun halvt så mange bæreposer i Coops supermarkeder som i 2010, og det er særligt siden 2015, at faldet har taget fart. Alene de sidste 5 år er antallet af solgte plastikbæreposer faldet med godt 45 procent i Coop, og det er ikke kun i Coops butikker, at salget af bæreposer falder, falder og falder. Tal fra Miljøstyrelsen viser, at danskerne bruger færre og færre poser. 

 

Mathias Hvam, der er CSR-konsulent i Coop, kalder det et betragteligt fald: 
»I Coop har vi længe ønsket og arbejdet for, at salget af engangsposer skulle falde til fordel for genbrugsløsninger. Vi arbejder stadig for at gøre vores genbrugsløsninger mere attraktive, og jeg tror, at faldet i engangsposer er en kombination af vores forhøjede indsats, og en stærkt øget bevidsthed hos forbrugeren. Uanset hvad skal æren dog tilfalde forbrugeren. Det er ikke nemt at ændre sine vaner.«
 

Færre og færre køber bæreposer

Danskerne overhaler genbrugsmål

Produktionen og forbruget af plastikbæreposer belaster miljøet – især hvis man ikke genbruger poserne. Derfor har Danmark sammen med de øvrige medlemmer af EU vedtaget et direktiv, der skal sikre, at hver borger i gennemsnit køber mindre end 40 nye bæreposer om året i 2025. Den målsætning nåede Danmark allerede i 2020. I 2021 brugte en gennemsnitsdansker 32 bæreposer på et år – det er næsten en halvering i forhold til 2017, hvor hver eneste dansker brugte 57 bæreposer hvert år. 

 

Faldet i poseforbruget skyldes blandt andet en lovændring, der trådte i kraft 1. januar 2021. Lovændringen betød, at butikker skulle tage mindst 4 kroner for en plasticpose, og at det blev forbudt at udlevere poser gratis til kunderne. Tidligere havde alt fra tøjbutikker og isenkræmmere til takeawaysteder og apoteker udleveret gratis poser til kunderne. 
 

Drop plastikposen af bionedbrydelig plast

Bio kan lyde fristende, når det siges sammen med plastik, men ord som bioplastik og bionedbrydelig plastik er ikke nødvendigvis de miljøhit, som de lyder som. Bionedbrydelig plastik er langtfra en god løsning for den grønne omstilling i Danmark, for den bionedbrydelige plastik forsvinder ikke – som man ellers kunne tro – som dug for solen, når bæreposen rammer skovbunden. Bionedbrydelig plastik nedbrydes kun korrekt under bestemte forhold på industrielle anlæg. Lægger man bionedbrydelig plastik i plastikaffaldet, ødelægger man muligheden for at genanvende plastik, da bionedbrydelig plastik på grund indholdsstoffer i plastikken gør genbrugsplastik svag. Vil man være god ved miljøet, skal man genbruge plastikposer og emballager, hvor man kan, minimere brugen af ny plastik og sortere plastik fra husholdningen til genanvendelse. 
Kilde: Plastic Change
 

1,5 pct. af al plastik i Danmark ender som bæreposer

I 2022 forventer eksperter, at produktionen af de omkring 180 millioner bæreposer, der skal til for at tilfredsstille danskernes posebehov, kræver omkring 9000 tons plastik. Det svarer til omkring 1,5 procent af det samlede forbrug af plastik i Danmark. Plastik produceres af olie, så jo mindre plastikforbrug og større genanvendelse, jo mindre belastning for miljø og klima. 

 

I Coop er bæreposerne primært produceret af plastikaffald fra supermarkederne, fortæller Mathias Hvam: 

 

»I alle vores butikker indsamler vi blødt plastik fra blandt andet den foliering, der laves af pallerne med varer, der leveres til butikkerne (der er noget galt med den sætning her). I alt indsamlede vi sidste år 468 tons plastik, som vi alt sammen bruger i produktionen af de bæreposer, vi sælger i vores butikker. Det svarer til cirka 40 procent af plastikken, resten køber vi fra selskaber, der har indsamlet plastik andre steder.« 
 

2 gange om året topper salget af plastikposer

I Coop forventer Mathias Hvam, at salget af bæreposer fortsætter med at falde i 2022: 
»Vi er glade for at kunne se, at flere og flere kunder genbruger de eksisterende bæreposer eller medbringer andre typer af poser og net.« 

 

Salget af bæreposer er ikke ens måned for måned – faktisk stiger salget af bæreposer en smule i Coops butikker 2 gange om året. Det sker, når jule- og påskevarerne skal fragtes hjem, og de medbragte poser og net viser sig at være for små, eller man ikke har fået nok poser med hjemmefra. 
 

1,5 kilo

Så meget sænker du din CO2-udledning med, hver gang du genanvender 1 kilo plastik. En gennemsnitlig dansker smider 37 kilo plastik ud om året. Smider du plastikken til genanvendelse i stedet for i skraldespanden, mindsker du din CO2-udledning med 55,5 kilo CO2. Det svarer til en køretur i gennemsnitsbenzinbil på mellem 200 og 300 kilometer.
Kilde: Teknologisk Institut