Guide: Sådan hjælper du et barn i sorg

Sorg er en uundgåelig del af livet. Men det kan være svært at vide, hvordan man skal gribe sorgen an, når den rammer et barn. Samvirke guider sammen med postdoc, psykolog Martin Lytje fra Kræftens Bekæmpelse, til hvordan du hjælper et barn i sorg
Far krammer søn

Tal med barnet om sorgen 

Børn ser, hører og forstår langt mere, end voksne tror. Derfor er det vigtigt at tale med barnet, når familien er i sorg. 

Taler man om sorgen med sit barn, bliver sorgen en udfordring, der løftes i fællesskab. Forsøger man at tie sorgen væk, står barnet alene tilbage med de svære tanker og følelser, der er forbundet med sorg. 

Forskning viser, at børn, der mister en forælder og har en voksen at tale med om sorgen, klarer sig bedre i tiden efter tabet end børn, der ikke har nogen at tale med. 

Inkluder barnet mest muligt 

Det er vigtigt for børns sorgproces, at de hr en voksen, der kan rumme at støtte dem og dele de positive minder om afdøde med barnet. 

Når man som voksen inkluderer barnet i sorgen ved at tale om den afdøde, tager barnet med til begravelse, besøger gravstedet og deler savnet af afdøde, bliver der også skabt et rum til at tale om andre ting bagefter. 

Hold øje med mistrivsel

Oplever du, at barnet har vedvarende fysiske eller psykiske udfordringer, kan det være tegn på mistrivsel. Er du bekymret for, om barnet mistrives, skal du reagere på det. 

Det er bedre at reagere for tidligt end for sent. Man kan med fordel kontakte barnets daginstitution eller skole for at undersøge, om barnet her udviser samme adfærd. Kan man konkludere, at barnet mistrives, bør man igangsætte støttetiltag og eventuelt sparre med en skolepsykolog eller et sorgrådgivningstilbud. 

Blandt sorgrådgivningstilbud er Skyggebørn, Børn, Unge og Sorg og patientstøtteforeninger som Kræftens Bekæmpelse. 

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Tegn på mistrivsel

  • Vedvarende psykiske udfordringer som tristhed og angst. 
  • Vedvarende fysiske udfordringer som ondt i maven, hovedpine og manglende appetit.
  • Trækker sig fra venskaber eller isolerer sig. 
  • Koncentrationsudfordringer. 
  • Manglende ønske om at forhold sig til eller tale om det, som har udløst sorgen. 

Tilpas snak om sorg efter barnets alder

Barnets forståelse af død og sorg afhænger af barnets alder, og børn udvikler op til 10-årsalderen stadig deres forståelse af døden. 

Børn op til 6 år har ikke nødvendigvis en forståelse af, at den afdøde ikke vender tilbage, og at den afdøde hverken har behov for at spise eller have varmt tøj på ligesom levende mennesker. 

Når man taler med barnet om afdøde, skal man derfor vare så konkret som mulig. Sig f.eks. »død« i stedet for »gået bort«. 

Døden er ikke et tabu for små børn. Du kan som voksen spørge nysgerrigt ind til barnets tanker om døden og sorgen for at forstå, hvad barnet tænker. 

Børn i skolealderen og opefter kan have sværere ved at finde balancen mellem behovet for at tale om døden og sorgen behovet for at være ligesom sine jævnaldrende. Det er vigtigt, at du som voksen samarbejder med barnet om at finde løsningen, der gør hverdagen lettere. 

Lidt ældre børn har i høj grad brug for at vide, hvad der kommer til at ske, og vil typisk gerne samarbejder om at finde frem til løsninger, der kan give den rette støtte, både i hjemmet og i skolen. 

Gør brug af sorgrådgivningstilbud 

Er du i tvivl om, hvordan du skal gribe barnets sorg an, kan du gøre brug af landets sorgrådgivningstilbud. Tilbuddene kan guide dig til at hjælpe et barn i sorg, men også hjælpe barnet gennem sorggrupper og samtaler. Kontakt foreningerne Skyggebørn, Børn, Unge og Sorg eller patientstøtteforeninger for at få hjælp. 

Alle børn kan have gavn af at deltage i en sorggruppe, men for ældre børn kan det være særligt relevant. I flere byer findes der gratis sorggrupper, hvor børn kan dele deres tab og svære tanker med andre børn i samme situation. Du kan se en oversigt over landets sorggruppetilbud på omsorg.dk.

 

 

Læs mere om