8 gode råd, når sneen smelter

Har du forberedt dit hus til, når tøvejret sætter ind? Store mængder sne og is, der pludselig smelter, kan gøre skade på huset, hvis det ikke ledes rigtigt bort. Se her, hvordan du gør, når det tør.

Tjek dine tagrender, så du er sikker på, at smeltevandet let kan ledes væk fra huset.

  1. Fjern de store mængder sne, der ligger op af sokkel og fundament, mens det stadigvæk er frostvejr. Hvis ikke sneen fjernes, kan den, når det tør, forårsage store vandskader og opfugtninger af ydermuren.
  2. Tjek, at alle tagrender, nedløb og afløb fungerer og sidder forsvarligt fast. Hvis der er snavs, blade og grene i tagrenden, bør du fjerne dem med det samme, så alt smeltevand frit og sikkert kan ledes væk fra huset.
  3. Tjek loftet for fygesne og fjern det med det samme. Hvis sneen smelter, vil det kunne forårsage store vandskader, som normalt ikke dækkes af forsikringsselskaberne.
  4. Sørg for, at alle riste og brønde i belægninger er fri for sne, is og snavs, så vand kan ledes væk. De store mængder vand, der kommer, når det bliver tøvejr, har svært ved at trænge ned i den frosne jord.
  5. Fjern istapper med en lang kost, inden de falder ned og kan være til fare.
  6. Fjern sne på tag og i tagrender med en kost, hvis der ligger meget. Meget sne kan beskadige tagkonstruktion og tagrender.
  7. Pas på oversvømmelse, hvis dit hus har en niveaufri indgang uden trappe med direkte adgang til haven. I så fald bør du have afløbsriste mellem husets indgang og terrænet, samt fald i terræn væk fra huset.
  8. Tag billeder til forsikringsselskabet, hvis der sker skader på huset under tøvejret, så du har dokumentation på skaderne. Forsikringen dækker vandskader efter smeltet sne efter 'voldsomt tøbrud'.

Læs mere om