7 særlige danske skove, du bør besøge

Klinteskov, historiske skove og en dansk skov, der er på listen over UNESCO’s Verdensarv. Danmarks natur byder på det hele. Naturstyrelsen har hjulpet Samvirke med at sammensætte en liste over danske skove, du bør besøge

Historisk skov: Alheden Plantage – se masser af gravhøje

Tæt på Hærvejen ligger Alheden Skov, der er en samlet betegnelse for plantagerne Havredal, Stendal og Ulvedal. Alheden Skov er den ældste danske plantage, og talrige gravhøje i området bevidner, at mennesket har været i området i århundreder. Sagnet siger også, at Jens Langkniv holdt til i en langdysse i Ulvedal Plantage, og det var her i området, at den sidste ulv blev set i 1813.

Plantagen blev rejst fra 1788, hvor kongen gav ordre om at lave skovbrug for at sikre træ og beskytte landbrugsarealerne i hedeområderne, der omgiver plantagen.

Læs mere om Alheden Plantage

Historisk skov: UNESCO’s Verdensarv: Se parforcejagtlandskabet i Dyrehaven

I 1680’erne anlagde kong Christian den 5. en række jagtstier i områderne nord for København. Stierne skulle bruges, når kongen inviterede på parforcejagter, som er kendetegnet ved, at ryttere forfølger et udvalgt dyr med hunde, til dyret ikke kan løbe længere. Typisk er der tale om en stor kronhjort, som jages i 2-3 timer. Når hundene havde "stillet" dyret, dræbte kongen eller en æresgæst det med et kort sværd, en hirschfænger eller et spyd.

I dag er der rester af parforcejagtlandskaberne Store Dyrehave og Gribskov samt Jægersborg Hegn og Jægersborg Dyrehave – og området er optaget på UNESCO’s Verdensarvliste. Du kender måske Eremitageslottet, som er et jagtslot, der blev anlagt på det højeste punkt på Eremitagesletten i Dyrehaven.

Læs mere om Dyrehaven og parforcejagtlandskaberne

En helt ny skov: Elmelund Skov ved Odense

Langt de fleste skove i Danmark har årtier og århundreder på bagen, men tæt ved Odense kan du finde en af Danmarks nyeste skove: Elmelund Skov. Skoven er Danmarks største skovrejsningsprojekt – formentlig nogensinde.

Over 300 hektar skov er planlagt og plantet på én gang, hvilket svarer til mere end 600.000 træer. Skoven er blandt andet plantet for at beskytte grundvandsforsyningen til Odense, da op mod en tredjedel af alt det vand, odenseanerne bruger, hentes på et af de tre vandværker i skovområdet. Ud over oplevelsen ved at besøge en helt ung skov kan man gå en tur på vandvejen forbi de 3 vandboringer, hvor man også kan smage på vandet, ligesom man kan nyde at skoven er anlagt for at sikre størst mulig biodiversitet med plads til blandt andet sommerfugle.

Læs mere om Elmelund Skov

Landskabsoplevelse: »Der er et yndigt land« - Klinteskoven ved Østersøens stejle klinterLandskabsoplevelse: »Der er et yndigt land« - Klinteskoven ved Østersøens stejle klinter

I skovene på Møns østkyst finder du Danmarks ældste bøgetræer. Boreprøver viser, at de er op til 400 år gamle. Skoven er mere end bare gamle træer: Nyd udsigten og det spektakulære landskab, hvor skoven vokser helt tæt på klinten – og nogle gange ned ad den. I skovbunden kan du være heldig at finde nogle af Danmarks vildtvoksende orkideer, ligesom Klinteskoven også byder på fugletræk både forår og efterår.

Adam Oehlenschläger blev i øvrigt inspireret til nationalsangen »Der er et yndigt land« på sine ture i klinteskovene langs Østersøkysten.

Læs mere om Klinteskoven ved Møns Klint

Skov med masser af friluftsliv: Skovene i Svanninge Bakker

På det sydlige Fyn ligger de skønneste landskaber i Svanninge Bakker. Da den periode, man kalder romantikken, blomstrede omkring år 1800, begyndte det københavnske borgerskab at dyrke "vildmarksturisme" bl.a. i Jylland og på Fyn. Mange besøgte Svanninge Bakker, som allerede omkring 1750 havde fået navnet De Fynske Alper.

I det kuperede terræn kan man i dag blandt andet finde ridestier, cykelstier og shelters. Gennem de seneste 15 år har Naturstyrelsen gjort en særlig indsats for at udvide og sikre overdrevene i Svanninge Bakker – det er nemlig i overdrevene, at biodiversiteten er størst.

Læs mere om Svanninge Bakker

Vild og urørt skov: Draved Skov

I det sydvestligste Jylland finder du Danmarks største urørte skov. Skoven ligger tæt ved Løgumkloster, er 250 hektar stor og kendt for sin store biodiversitet. Du kan også finde træer af sorten småtbladet lind – sorten er stort set uddød i resten af Danmark, men ikke i Draved.

Afdeling 386, der er et særligt område af skoven, bruges intensivt til forskning i pollen, insekter, træsorter og så videre. Stort set alt, hvad der sker i afdeling 386, bliver målt og registreret. I området står for eksempel en pollensamler, og man har i tidens løb registreret over 1000 forskellige slags edderkopper her. Er edderkopperne for mange, så tag en gåtur på Den Smadrede Vej eller besøg Svedjestykket, hvor man har forsøgt at blive klog på, hvordan man forhistorisk har haft skovbrug ved hjælp af stenredskaber.

Læs mere om Draved Skov

Skov med stor biodiversitet: Tisvilde Hegn

Mange kender nok Tisvilde som et sommerhusområde i Nordsjælland, men få tænker nok over, at Tisvilde Hegn, der er et stort naturområde på Sjællands nordkyst, bugner at liv. I området finder man masser af sjældne planter og dyr, der lever i løv- og nåleskov, ligesom mange af de sjældne arter lever sammen med træet skovfyr eller på de lysåbne arealer.

I Tisvilde Hegn, der er Sjællands største statsejede hede, finder man også en gammel slotsruin og en forsvunden landsby dybt inde i skoven.

Læs mere om Tisvilde Hegn