7 cykelregler der er værd at kende

Selvom en tur på cykelstien kan føles som en tur i lovløshed, kan det blive en dyr fornøjelse at bryde loven. Samvirke har samlet 7 regler fra cykelloven, som du måske ikke kendte.

Du skal lave stoptegn ved lyskryds

Apropos lyskryds er der en regel, som nogle måske kender, men som meget få følger. Når du kører mod et lyskryds og skal holde for rødt, skal du lave et stoptegn med venstre hånd hævet. Hvis du cykler ind i en meget regelfast betjent, kan det faktisk koste dig 700 kroner at glemme tegnet. Betjenten skal dog formentlig have en meget dårlig dag, hvis han besværer dig med en bøde.

Du skal have begge fødder på pedalerne

Der er få ting her i verden, der er værre end våde sko, men det skulle da lige være en bøde på 700 kroner. Så næste gang du bliver fristet til at løfte fødderne gennem en vandpyt, så husk på, at begge fødder skal være solidt plantet i pedalerne ifølge loven. Til gengæld må du nøjes med én hånd på styret, hvis du føler dig risikovillig. Cykler du uden hænder på styret, koster det også 700 kroner.

Du skal aflåse din cykel ved henstilling

Et af de mere specielle stykker af loven kræver, at du aflåser din cykel, når du efterlader den. Medmindre henstillingen er ganske kortvarig. Hvor længe kortvarig henstilling er, eller hvorfor det er en del af loven, må stå hen i det uvisse, men ikke desto mindre er det lov. Mon ikke en betjent skal have en ualmindelig dårlig dag for at udskrive bøde for dette? Hvis altså cyklen stadig er der, når du kommer tilbage.

Du kan selv sætte dig ind i loven

Manglende kendskab til loven er som bekendt ikke frifindelsesgrund, så du kan med fordel selv sætte dig ind i, hvad du må og ikke må. Cyklistforbundet har samlet loven for cyklisterher, og hvis du er mere til jura-snak med mange indskudte sætninger og lange paragraffer, kan du finde hele færdselsloven her.

Du skal have en ringklokke – også på raceren

Tæller du gram og beregner vindmodstand på racercyklen, er det måske ikke det fedeste i verden at sætte en ringklokke på, som ødelægger æstetikken, men det kræves af dig, når du bruger cykelstien. Det er ikke nok at råbe til damen foran på mormorcyklen, at hun skal holde til side. Du bliver nødt til at ringe ad hende eller i hvert fald have muligheden.

Du må svinge til venstre før det bliver grønt

Når du skal svinge til venstre i et lyskryds, laver du naturligvis et stoptegn og holder ved modsatte fortov, når du er kommet over for grønt. Men vidste du, at du godt må foretage venstresvinget, når trafikken er stilnet af, selvom du egentlig holder for rødt på den anden side? Ifølge færdselslovens kapitel 7, paragraf 49, stykke 3 må venstresvinget færdiggøres, lige så snart det kan ske uden ulempe for anden færdsel. Hvis der altså ikke er et specifikt lyssignal for cyklister, når du kommer over på modsatte side.

Og nej! Du må ikke cykle på fortovet

Den sidste regel er mest taget med for at drille, men der er noget, der tyder på, at den alligevel er ukendt for mange danskere. Du må ikke cykle på fortovet. Hverken lige op til lyskrydset eller hen til højresvinget - fortovet er til fodgængere. Du må dog cykle hen over et stykke fortov, hvis der er tale om en indkørsel eller et sving, men ikke langs med fortovet.

Læs mere om