Tag en dram fra haven

Konservér havens bær og frugter ved at hælde spiritus over dem.
Se, hvad vi ellers skriver om: #forbrug, #alkohol, #drikkevarer og #frugt