Se kortet: Så sikker er din kommune at cykle i

Hvor mange cykelulykker sker der i din kommune? Samvirke har indsamlet data fra Vejdirektoratet og Danmarks Statistik og kortlagt antallet af cykeluheld pr. kommune de seneste 5 år. København topper som forventet listen med over 900 cykelulykker, mens der ingen har været på Læsø.

Flest cykelulykker i store kommuner med meget byområde

Kortet ovenfor viser antallet af cykeluheld i en 5-årig periode fra 2017 til og med 2021.

Det er de store kommuner som København, Aarhus, Aalborg, Odense og Frederiksberg, der topper listen, mens Ærø, Samsø, Læsø og Fanø ligger helt i bunden med kun få eller ingen cykelulykker. Ifølge Vejdirektoratet kan der være flere gode forklaringer på, at antallet af cykeluheld varierer meget fra kommune til kommune.

Hvad er en cykelulykke?

Tallene på kortet dækker over tilskadekomne og dræbte cyklister, der har været involveret i trafikulykker, som er blevet anmeldt og registreret hos Politiet. 

For det første har kommunernes størrelse, både hvad angår indbyggertal og areal, stor betydning for, hvor mange der cykler. Det vil give et udslag i antallet af tilskadekomne og dræbte cyklister.

For det andet er cyklister oftest udsat for ulykker i byområder, hvor trafikken er tæt og cyklister og bilister er mindre adskilt end på landet.

Læs mere om