Sådan holder du øje med, om dit barn bliver mobbet på nettet

Voksne skal engagere sig i børnenes digitale liv, så de får føling med, hvordan livet arter sig på nettet. Samtidig bør forældre i skoleklassen samarbejde om at undgå mobning, mener Jette Kofoed, der er ekspert i digital mobning.

Hav stor tillid til dine børn, når de bruger sociale medier, men ikke længere væk, end at du altid kan støtte og snakke.

Tal med dit barn om dets liv på sociale medier

»Du ligner et spøgelse, dit tynde skelet,« siger en ældre dame i denne video,mens hun tøvende læser op fra en af de grove beskeder, som børn er blevet udsat for på sociale medier. Videoen er blevet til i et samarbejde mellem Center for Rummelighed og mobbeforskerne Helle Rabøl Hansen og Jette Kofoed. Filmen sætter fokus på digital mobning og de reaktioner, som de inviterede har på at læse beskederne op.  

Se videoen hos Digital mobning - Center for Rummelighed

Jette Kofoed er lektor i socialpsykologi på Aarhus Universitet. Hun mener, at et vigtigt led i at komme mobning på internettet til livs er, at børns digitale liv ikke forskrækker voksne, og at voksne taler med deres børn om, hvad der foregår i deres online-liv.

4 kendetegn ved digital mobning

  1. Muligheden for anonymitet. Flere personer kan gemme sig bag en profil, der mobber. Anonymiteten varierer alt efter mediet.
  2. Det er umuligt at slippe væk. Da mobning alene foregik ansigt til ansigt, var det muligt at gå hjem. Man kan ikke gå hjem fra de sociale medier, og en stor del af de unges aftaler og sociale liv foregår på Facebook og lignende.
  3. Mobningen udstilles offentligt. Det kan være hele klassen, skolen eller potentielt hele verden, der følger med. Det er en voldsom oplevelse for et barn at blive hængt ud foran et uvist antal mennesker.
  4. Særligt grove beskeder. Mobning på internettet rummer ofte grove beskeder og kan indeholde trusler. De grove beskeder kan skyldes, at man er gemt bag en skærm og ikke konfronteres direkte med de andre, der udsættes for mobning. Den slags sker ikke kun for børn, men også blandt voksne. 

 

»Forældre kan med fordel tale med deres børn om, hvad de laver på Facebook, Snapchat og Instagram. Vær nysgerrig og interesseret i deres færd på computeren og telefonen. Vi må ikke betragte børnenes liv på sociale medier som et ukendt land, vi ikke forstår, også selvom vi ikke nødvendigvis laver det samme som dem på internettet,« siger hun.

Men de voksne bør ikke overvåge børnene på de sociale medier, men i stedet vise tillid og være opmærksomme, ligesom de vil være i den del af børnenes liv, der foregår i den fysiske verden, understreger lektoren.

Vær ikke kun opmærksom på dit eget barn

Ifølge Jette Kofoed sker en stor del af den mobning, der foregår blandt børn, på sociale medier inden for skoleklassen og er udtryk for en usund kultur i klassen. Derfor er det vigtigt, at forældrene i klassen er fælles om at være opmærksomme på, om der foregår mobning i det digitale univers.

»Forældre bør ikke kun være opmærksomme på deres eget barn, men også på de andre børn i klassen. Spørg ind til, om alle klassekammeraterne trives på de sociale medier. Nogle børn er mere meddelsomme end andre, så hvis ikke det ene forældrepar opdager mobningen, kan det være, nogle andre forældre gør,« siger lektoren.

Er børnene ensomme eller ikke har lyst til at komme i skole, kan det skyldes, at de bliver mobbet på internettet.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Bliv ikke forarget over børnenes digitale liv

Forældre bør spørge børnene, om de modtager spektakulære og grove beskeder, eller om nogle af deres klassekammerater gør. Men samtidig er det vigtigt ikke at stirre sig blind på grovheden af den digitale mobning, siger Jette Kofoed.

»Hvis vi kun fokuserer på de lede beskeder og det grove sprog, glemmer vi, at mobning også er de små udstødelser fra fællesskaber, hvor børn bliver holdt uden for Facebook-grupper, ikke får likes eller bliver tagget,« påpeger hun.

Det nytter ikke at blive forarget og tro, at de sociale medier er et dårligt sted for børnene at være, fordi de risikerer at blive udsat for mobning.

»Sociale medier er en integreret del af børnenes hverdag, så hvis mobning finder sted i klassen i den fysiske verden, følger den ofte med ind bag skærmen. Det samme er tilfældet for det positive fællesskab i en klasse. Det er klassens fællesskab, de voksne skal være opmærksomme på og bakke op om,« understreger Jette Kofoed.