MSC-mærket - din garanti for bæredygtigt fanget fisk

Det blå MSC-mærke findes på en lang række fiskeprodukter i blandt andet supermarkedernes køledisk. Mærket er din garanti for, at fisken er fanget ved bæredygtigt fiskeri.
MSC-lgo

Det blå MSC-logo garanterer bæredygtigt fiskeri. På danske fiskeprodukter er logoet med dansk tekst.

Hvad står mærket for?

Det blå MSC-mærke er forbrugernes garanti for, at fisk er fanget på en bæredygtig måde. Fiskene kommer altså fra bestande, som ikke er truet af udryddelse eller af overfiskeri. Samtidig er fangstmetoderne skånsomme - der fiskes på en måde, så der ikke kommer store, ubrugelige bifangster med.

MSC er en uafhængig mærkningsordning for miljøvenligt og bæredygtigt fiskeri. MSC blev etableret i fællesskab af Unilever og WWF i 1997. I 1999 blev MSC en selvstændig organisation.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Mærkets 3 grundregler

1) Fiskeriet skal udføres på en måde, der ikke fører til overfiskeri
og nedfiskning af den udnyttede art. For de arter, der er nedfiskede,
skal fiskeriet udføres på en måde, der fører til genopbygning af arten.

2) Fiskeriet skal udføres på en måde, der bevarer havets økosystem, dets funktioner, struktur og diversitet.

3) Fiskeriet er underlagt et effektivt forvaltningssystem, der
respekterer lokale, regionale og internationale love. Fiskeriet er
desuden underlagt standarder, der sikrer langsigtet udnyttelse.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Hvilke produkter kan få mærket?

Mærket kan gives til alle produkter, som indeholder fisk. Derfor kan du finde mærket på alt fra frisk fisk til fiskepinde og fiskefilletter.

Hvem kontrollerer?

Producenterne, der ønsker at bruge MSC-mærket, skal overholde en række krav, som er udstukket af MSC. Producenterne skal dokumentere at de overholder kravene, ligesom MSC yder rådgivning og fører kontrol.

Bliv klogere

Forholdene for fisk ændrer sig hele tiden i verdenshavene. Nogle arter har nogle gode år, og det kan igen blive forsvarligt at fange fiskearten. Omvent kan overfiskeri true nye arter. WWF opdaterer jævnligt en guide med den nyeste viden om truede og ikke-truede fiskearter. Find de bæredygtige fisk i WWF's fiskeguide.

Artiklen blev bragt første gang i 2011. Artiklen er opdateret i august 2014. 

Læs mere om