Må naboens hund hyle i haven?

Der er intet mere frustrerende end at blive vækket midt om natten af naboens hylende hund. Men hvor går grænsen egentlig for hundelarm?

Hele nabolaget skal være generet af en larmende hund, før politiet skrider ind. Det kan være en god idé at tage en snak med naboen i stedet.

Hold din mund, hund

Der er selvfølgelig en grænse for hundelarm i nabolaget, og du kan godt gøre noget ved problemet. Hundelovens § 4 fastslår, at en hund ikke må forstyrre omkringboendes ro ved at gø eller tude jævnligt eller over længere tid.

Er du generet af naboens larmende hund, kan du vælge at klage til politiet. Herefter kan din nabo blive pålagt at holde hunden inden døre og kun lukke den ud, når den er under opsyn. Hvis problemet ikke på anden måde kan afhjælpes, kan politiet i yderste konsekvens forlange, at hunden bliver fjernet.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Tal med naboen først

Inden politiet inddrages, er det dog en god idé at forsøge at bevare det gode naboskab ved at tage en snak med hundeejeren om problemet. Ofte åbner dialog for en god og fredelig løsning.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Hvornår larmer naboens hund for meget?

Når du bor med naboer tæt på, må du forvente en vis portion støj, og ofte vil der være tale om grove tilfælde, før politiet vælger at gribe ind over for en larmende hund. Det er ikke nok, at kun enkelte naboer føler sig generet af en hunds tilstedeværelse eller bjæf fra tid til anden. Ulemperne skal være væsentlige.

Sådan vurderes klager over hundelarm

Der findes ikke en fast definition for, hvornår støjgener kan siges at være væsentlige. Det afhænger af en konkret vurdering fra sag til sag. I tidligere afgørelser kan man læse, at politiet lægger vægt på, hvor stor en del af de omkringboende, som føler sig generet af hunden, mens også politiets egne observationer og oplevelser på hundeejerens grund tages med i betragtningen.

F.eks. blev en hundeejers klage over politiets påbud afvist, da ”man lagde vægt på, at 8 ud af 9 omkringliggende ejendomme følte sig generet, og at politiet ved besøg på ejendommen konstaterede gøen.”

I et andet tilfælde blev politimesterens påbud ophævet, fordi ”ulemperne fra hundene ikke vurderedes at være væsentlige, da kun to husstande fandt, at hundene var til gene, mens fem andre husstande ikke fandt, at dette var tilfældet.”

Larmer din nabos hund for meget?

Et hundeudvalg, nedsat af regeringen, kom i 2011 med en række forslag til en ændring af hundeloven. Her kan du læse tre eksempler på larm fra hunde, som ifølge udvalget bør give anledning til, at politiet skrider ind:

  1. Hunden gør i omkring 30 minutter i træk eller derover mere end 3 af ugens dage.
  2. Hunden gør i ca. 5 minutter i træk eller derover 4 eller flere gange om dagen i mere end 3 af ugens dage.
  3. Hunden gør kortvarigt (f.eks. under ca. 5 minutter), men sammenlagt i mere end f.eks. ca. 60 minutter på en dag, mere end 3 af ugens dage.

Selvom eksemplerne ikke er gældende ret, kan du bruge dem som sammenligningsgrundlag, hvis du tvivler på, om du kan tillade dig at gøre indsigelser mod naboens støjende hund.

Læs mere om