Kan afkalkningsmiddel bruges flere gange?

Hvorfor bruge mere afkalkningsmiddel en højst nødvendigt?

Nogle typer af afkalkningsmiddel kan godt bruges flere gange - andre bør ikke genbruges. 

?

Kan man bruge afkalkningsmiddel mere end én gang? Hvis kaffemaskinen er meget tilkalket, kan man så køre afkalkningsvæsken igennem kaffemaskinen flere gange? Både for at spare pengepung og miljø.

Kirsten A Nielsen

Svar fra Leif Skibsted

Eddikesyre som afkalkningsmiddel kan sagtens genbruges. Andre afkalkningsmidler bør kun bruges én gang. Vi har meget hårdt vand mange steder i Danmark. Hårdt vand er grundvand med opløst kalciumkarbonat fra undergrundens kalk. Ved kogning eller anden opvarmning uddrives kulsyre fra hårdt vand, og kalciumkarbonat udfældes som hvid belægning i kogekedel, kaffemaskine eller på badeværelsets fliser. 

Afkalkningsmidler til husholdningsbrug kan virke på to måder. Eddikesyre omdanner kalks karbonat til kuldioxid. Det bruser, når kalkbelægninger opløses i fortyndet eddikesyre. En anden type afkalkningsmidler binder kalcium, når kalk opløses. Hexametafosfat og natriumkarbonat hører til denne type og kan anvendes på materialer, der ikke tåler syre. Citronsyre har syrevirkning og binder også kalcium. Hexametafosfat bruges næsten ikke mere for at undgå forurening af miljøet med næringssaltet fosfat. Produkter, der sælges under navne som Hexa, er i dag ofte natriumkarbonat. 

Fortyndet eddikesyre kan genbruges som afkalkningsmiddel. Så længe det bruser ved kontakt med kalkaflejringer, er syrevirkningen der stadig. Afkalkningsmidler, der binder kalcium, bør kun bruges en gang på grund af udfældning af andre kalciumsalte under opløsning af kalk. 

Leif Skibsted er professor i fødevarekemi ved Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet