Ingen kritik af Samvirke i Pressenævnet

I efteråret klagede Landbrug & Fødevarer over Samvirkes artikel ”Snart kan det være slut med at drikke vand fra hanen” til Pressenævnet. Pressenævnet har nu behandlet sagen og finder ikke anledning til kritik af Samvirkes dækning af emnet

Samvirke bragte i september 2020 en artikel om truslerne mod danskernes drikkevand under forsideteksten ”Snart kan det være slut med at drikke vand fra hanen” og derudover en underrubrik, der bl.a. lød, at ”snart kan det blive nødvendigt at rense det vand, vi har omtalt som verdens reneste” .

Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer klagede til Samvirke over en række fejl, som de mente optrådte i artiklen. Samvirkes redaktion mødtes med Landbrug & Fødevarer og afviste, at der var tale om fejl, hvorefter landbrugsorganisationen indgav en klage til Pressenævnet. Fredag den 12. marts kom afgørelsen, som afviser kritikken og giver Samvirke dækning på alle punkter.

Maiken Riis Friberg, der er chefredaktør på Samvirke, er glad for afgørelsen:

»Jeg er glad for, at denne afgørelse nu er på plads. På Samvirke vægter vi troværdighed og ordentlighed meget højt, og vi bestræber os altid på at give et retvisende og nuanceret billede af de emner, vi beskriver. Derfor er vi også glade for, at Pressenævnet ikke finder anledning til at udtrykke kritik af Samvirkes artikel.«

For at kvalitetssikre artiklen bad Samvirke adskillige professorer, der indgår i artiklen og har ekspertise i området, at læse hele artiklen gennem på forhånd – og ingen havde faktuelle rettelser eller kommentarer forud for udgivelsen.  

Hele afgørelsen er offentliggjort på Pressenævnets hjemmeside

Du kan se (eller genlæse) hele magasinet

Læs mere om