Hvornår skal I skilles?

Halvdelen af alle ægteskaber ender i skilsmisse. Praktiserende psykolog Gunni Damborg
gennemgår ægteskabets skarpe hjørner

Kilde: Danmarks Statistik, 2016 og Børne- og Socialministeriet, 2014

Læs mere om