Hvor er tomoflerne?

Findes der nogen grøntsager, der er parret af tomat og kartoffel?
?

For cirka 20 år siden hørte jeg i en nyhedsudsendelse, at man var gået i gang med at forsøge at parre kartofler og tomater, man havde allerede givet grøntsagen navnet tomoffel.Siden har jeg hverken set eller hørt om tomofler. Hvad skete der med tomoflerne?

Hanne Frederiksen, Rødovre

Svar fra Leif Skibsted

Tomofler er en menneskabt blanding af tomatplanter og kartoffelplanter, der begge hører til natskyggefamilien. Tomofler blev frembragt første gang i 1978 ved sammensmeltning af celler fra de to planter. Tomoflen har både jordknolde som kartoffelplanter og frugter som tomatplanter, men må betegnes som en kuriositet uden betydning for fødevareproduktion, da planten ikke kan få spiredygtige frø.

 

Leif Skibsted er professor i fødevarekemi ved Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet.

Læs mere om