Hvem skal erstatte, hvis skolens iPad går i stykker

Mange børn og unge har fået udleveret iPads eller andre tablets af skolen. Men hvem skal egentlig erstatte tabletten, hvis den går i stykker eller bliver stjålet. En fingerregel er, at man skal gøre noget dumt for at blive draget til ansvar, siger Anja L. Sørensen fra Forsikringsoplysningen.
barn kigger ind i en iPad

Skolen har typisk ansvaret for det udstyr, dit barn får stillet til rådighed. Dog skal I selv betale, hvis barnet har handlet uagtsomt, og iPad eller tablet går i stykker.

Mange skoler låner elever udstyr

iPads eller andre tablets er blevet almindelige i mange skoleklasser, og mange steder er det skolen, der køber iPads, som eleverne får stillet til rådighed, da iPaden skal bruges i undervisningen. En iPad eller en tablet er en dyr ting, og det er med at holde tungen lige i munden, når man skal afgøre, hvem der skal erstatte den, hvis den går i stykker eller bliver stjålet, siger Anja L. Sørensen, der er konsulent ved Forsikringsoplysningen.

»Erstatningsansvaret afhænger af, om det skolens eller elevens eget udstyr. Samtidig afhænger det også meget af de konkrete omstændigheder, når det skal afgøres, om en skade eller et tyveri udløser erstatning.«

Hvis eleven selv har elektronisk udstyr med

Hvis man giver barnet sin egen computer eller iPad med i skole, så er ansvaret for udstyret ens eget fuldstændig på samme måde, som hvis skoleeleven tager andre af sine egne ting med skolen.

 

Har man en indboforsikring, så er en iPad dækket på den på samme måde som alle andre ting. For eksempel er dækningen for tyveri efter de betingelser, der står i husstandens forsikring. Har man hældt sodavand i sin iPad, kan man have en tillægsforsikring, der dækker mod skader.

Sådan er reglerne, når skolen har stillet iPads til rådighed

Bruger dit barn det it-udstyr, som skolen har stillet til rådighed, er det de helt almindelige regler for erstatningsansvar, der gælder.

»Reglerne betyder, at eleven aldrig kan gøres ansvarlig, hvis skolens udstyr er gået i stykker på grund af et hændeligt uheld. Så må skolen selv til lommerne. Det er en anden sag, hvis eleven har handlet uagtsomt og altså selv er skyld i skaden. Så kan vedkommende godt blive erstatningsansvarlig,« siger Anja L. Sørensen.

Disse ansvarsregler er værd at huske på, hvis forældrene fra skolens side er blevet bedt om at skrive under på en erklæring om, at for eksempel iPads udleveres på elevens eller forældrenes eget ansvar. Eller hvis det er sådan, at man tror, man er ansvarlig.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Simpel uagtsomhed

Erstatningsmæssigt er der en slags mellemtrin mellem agtsom og uagtsom skade. Det kaldes simpel uagtsomhed, og der kan skolen nogle gange have en forsikring, der dækker det udstyr, eleverne har fået udleveret.

»Det kunne f.eks. være, hvis en elev har skolens iPad med i toget, falder i søvn, og den bliver stjålet. Her kan regningen ende hos eleven, hvis skolen IKKE har en forsikring. Er skolen forsikret, bliver eleven ikke ansvarlig, og forsikringen går i et sådant tilfælde ind og dækker,« forklarer Anja L. Sørensen.