Her kører danskerne dårligst

Det er ikke der, hvor der kører flest biler eller er flest veje, danskerne kører dårligst. Christian Bertelsen fra Nationalt Færdselscenter hos Rigspolitiet forklarer, hvorfor der er flest færdselssyndere i i kommuner, hvor der ikke nødvendigvis bor så mange mennesker.

Det kører ikke på vejene i Slagelse

Lidt for meget fart på bilen på motorvejen eller manglende lygter på cyklen udløser en bøde, og i 2017 rejste politiet sigtelser for overtrædelse af færdselsloven mere end 800.000 gange. Hvis bøderne er jævnt fordelt, svarer det til, at hver 7. dansker i løbet af et år har overtrådt færdselsloven.

Kigger man på et kort, er der nogle kommuner, hvor der bliver udskrevet flere bøder en andre, når man måler antallet af overtrædelser på vejene i kommunen i forhold til antallet af indbyggere. Faktisk topper Slagelse som det sted, hvor der bliver udskrevet flest bøder i forhold til indbyggertallet: Mere end 500 bøder pr. 1000 indbyggere. 

Antallet af bøder i Slagelse kan have flere forklaringer, siger Christian Bertelsen fra Nationalt Færdselscenter hos Rigspolitiet

"Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er gode til at bruge ressourcer på trafikken, hvor man kan sige, at selvom der bor flere i København, så prioriterer politiet der nok i perioder andre opgaver end færdselskontrollen."

En anden forklaring på, hvorfor der udskrives flere bøder i de tyndt befolkede områder er, at det er her, at farten for alvor kan komme op på landevejene. Trafikken i de store byer er tættere, og så er det måske sværere at komme til at køre for stærkt. 

Bøderne - eller sigtelserne for overtrædelse af færdselsloven - gives især for: 

  • Overskridelse af fartgrænsen
  • Kørsel uden sele
  • Uopmærksom kørsel, eksempelvis hvor man bruger sin mobiltelefon under kørslen

"Vi ser flere og flere tilfælde af uopmærksom kørsel i trafikken. Langt flere danskere har svært ved at lade mobiltelefonen ligge, når de kører bil, end hvis man sammenligner med bare et par år tilbage," siger Christian Berthelsen. 

Endnu en forklaring på tallene kan være, at bøderne registreres efter stedet, de er udskrevet og ikke efter, hvor "overtræderen" bor. Får man en bøde på motorvejen ved Storebæltsbroen tæller den som en bøde i Slagelse og ikke den kommune, du bor i. 

Læs mere om