Førstehjælp: 7 skader, du ikke selv må behandle

Det er ikke altid, at det nødvendigvis er en god ide at gribe ind, når nogen er kommet til skade. Ved nogle uheld kan man gøre mere skade end gavn. Samvirke guider dig gennem junglen med hjælp fra førstehjælpsinstruktør André Nielsen.
kat der bidder i en hånd

Du skal aldrig selv behandle dyrebid, hvor der er hul på huden. Dette gælder også menneskebid og kattebid.

Ikke alle skader kan behandles af amatører

For det meste er selv dårlig hjælp bedre end ingen hjælp, men nogle skader er så svære at behandle, at det altid skal overlades til professionelle, forklarer næstformand i Foreningen af Selvstændige Førstehjælpsinstruktører, André Nielsen. 

Dyrebid kræver eksperthjælp

Du skal aldrig selv behandle dyrebid, hvor der er hul på huden. Dette gælder også menneskebid og kattebid. Både mennesker og dyr har en avanceret mundflora af bakterier, hvoraf nogle kan fremkalde livstruende infektion. Bid fra et hvilket som helst dyr skal derfor behandles med antibiotika.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Led, der er gået af led, kan samles forkert

Led. Det kan være svært at kende forskel på et knoglebrud og et ledskred, hvis man ikke har en røngtenoptagelse. Man skal derfor ikke selv forsøge at sætte et led på plads. Når et led går af led, er der mulighed for kar og nerveskader, hvilket også kan ske, når leddet sættes på plads. Hvis der er et brud i forbindelses med leddet, vil de skarpe kanter fra knoglerne kunne lave store skader i området, når leddet sættes på plads.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Hul på huden giver sygdom uden stivkrampevaccination

Hvis der er hul på huden uanset årsag og størrelse, og man ikke har fået en vaccination for stivkrampe inden for de sidste ti år, kan man ikke nøjes med selv at behandle skaden. Søg derfor læge for at få en vaccination.

Forbrændinger skal have særbehandling

Tredjegradsforbrændinger, der er større end en femkrone, skal sårbehandles på skadestuen. Andengradsforbrændinger, der er på størrelse med patientens egen håndflade eller større (fingrene ikke medregnet), skal ligeledes sårbehandles. Hvis forbrændingen når rundt om en kropsdel, skal skadestuen besøges, da der risiko for arvævsdannelse, som kan medføre sammentrækning af huden, som igen kan hæmme blodforsyningen til kropsdelen.

Fremmedlegemer i ører skal pilles ud af proffer

Hvis fremmelegemet ikke umiddelbart kommer ud ved at vende øret nedad, skal man ikke forsøge at fjerne fremmedlegemet selv, da det oftest medfører, at fremmedlegemet skubbes længere ind i øregangen. Det kan være meget smertefuldt og kan potentielt fremkalde skade.

Fremmedlegemer i luftvejene kan fjernes, men lægen skal tjekke 

Hvis man anvender den såkaldte Heimlich-manøvre, er det vigtigt, at patienten efterfølgende vurderes af en læge, da man kan lave skade på bughulens organer ved udførelse af Heimlich-manøvren.

Kemikalier bliver til farlig cocktail, hvis man selv griber ind

Prøv aldrig at modvirke effekten af syre ved at indtage eller påhælde base. Eller omvendt. Drik i stedet vand eller mælk for at bremse ætsningen og lindre smerten. Tag flaske eller pilleglas med på skadestuen, så lægerne hurtigt kan vide, hvad skaden drejer sig om

Det er vigtigt at pointere, at de 7 punkter ikke er udtømmende med eksempler på skader, man ikke bør forsøge at behandle selv.