Få rygere påvirkes af skræmmebilleder på cigaretpakker

Skræmmebilleder på cigaretpakker giver kun hver 7. ryger lyst til at stoppe, viser nye tal fra Coop Analyse. Billedernes primære opgave er ikke rygestop, men at forebygge, at unge begynder at ryge, mener Kræftens Bekæmpelse.

Om undersøgelsen

  • Coop Analyse har spurgt 1016 repræsentativt udvalgte danskere.
  • 16 procent svarer, at de ryger dagligt.
  • 8 procent svarer, at de ryger ved sociale lejligheder.
  • Rygere angivet i artiklen dækker over både faste rygere og lejlighedsrygere.

Skræmmebilleder virker kun på hver 7. ryger

Rygerlunger og advarsel om impotens er nogle af de skræmmebilleder, man som ryger kan blive mødt af på cigaretpakker. Skræmmebillederne preller dog af på de fleste rygere. Det viser en analyse foretaget af Coop Analyse, hvor 59 procent af rygerne svarer, at de ikke bliver påvirket af de makabre billeder. Kun 14 procent af rygerne er enige eller overvejende enige i, at skræmmebillederne giver dem lyst til at stoppe.

Unge er målgruppen for skræmmebillederne

Selvom det kun er en mindre del af rygerne, der føler, at skræmmebillederne påvirker dem, mener Kræftens Bekæmpelse ikke, billederne er uvæsentlige. Ifølge projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse, Niels Them Kjær, er de faste rygere nemlig ikke den primære målgruppe for skræmmebillederne.

»Det primære formål med billederne er at forebygge, at børn og unge begynder at ryge. Voksne ryger af afhængighed og er derfor mindre modtagelige over for de her billeder,« siger han.

Janne Schurmann Tolstrup er forskningschef på Statens Institut for Folkesundhed. Hun er ikke overrasket over, at kun hver 7. ryger siger, de bliver påvirket af skræmmebillederne. Hun påpeger ligesom Niels Them Kjær, at billederne virker bedst på nye og kommende rygere.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Skræmmebilleder er gået verden rundt

105 lande havde i oktober 2016 en lovgivning, der påbød advarselsbilleder på cigaretpakkerne, fremgår det af en rapport fra den canadiske pendant til Kræftens Bekæmpelse.

I forhold til hvor udbredte skræmmebillederne er, er der ikke lavet meget forskning på området, fortæller Janne Schurmann Tolstrup.

»Det er svært at måle på effekten af billederne på cigaretpakker. De undersøgelser, der er lavet, viser, de har en lille effekt, men hovedsageligt for dem, der allerede er på nippet til at stoppe. Som fast ryger vænner man sig til billederne, og efter et stykke tid holder man op med at registrere dem.«

Generelt er skræmmebilleder ikke det mest effektive middel mod rygning, påpeger Janne Schurmann Tolstrup. Der skal man i stedet kigge på for eksempel pris og tilgængelighed.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Neutrale cigaretpakker gør rygning mindre attraktivt

I blandt andet Australien har man taget skridtet videre og indført neutrale cigaretpakker, hvor det er forbudt for producenten at bruge logo og egne farver og teksttyper.

Ifølge Janne Schrumann Tolstrup er cigaretpakkerne et af de sidste steder, cigaretfirmaerne kan brande sig selv. Med neutrale pakker vil det være meget sværere for producenterne at skabe bestemte associationer til deres cigaretmærker.

Kræftens Bekæmpelse mener, Danmark bør lade sig inspirere af Australiens neutrale cigaretpakker.

»Vi går ind for indførelse af neutrale cigaretpakker, da det vil gøre pakkerne mindre attraktive for børn og unge. Sundhedsministeriet har oplyst, at neutrale pakker som i Australien estimeres til at medføre over 32.000 færre, som ryger, « siger Niels Them Kjær.

Læs mere om