Er honning bare sukker?

Fødevarestyrelsen (og Samvirke oktober 07) hævder, at honning ikke er sundt.
New Scientist er i Weekendavisen citeret for, at honning indeholder anti­oxidanter, som tilsyneladende har gode sideeffekter.
?

Fødevarestyrelsen (og Samvirke oktober 07) hævder, at honning ikke er sundt. New Scientist er i Weekendavisen citeret for, at honning indeholder anti­oxidanter, som tilsyneladende har gode sideeffekter.

Forskeren Nicola Starkey, University of Waikato i New Zealand, har stået i spidsen for et forsøg med rotter, der var delt op i tre grupper. En gruppe fik diæt med honning, en anden gruppe fik diæt med et sukkerstof, og en tredje fik slet ikke sukkerstoffer.

Gruppen, som fik honning, klarede sig bedst. Forsøget tydede på, at honning virker angstdæmpende og giver en bedre hukommelse.

Lisbeth Skov, Rørvig

Svar fra Leif Skibsted

Honning er en koncentreret vandig opløsning af druesukker og frugtsukker i stort set lige mængde, som er dannet af biens enzymer ud fra blomsternektarens sukker. Der findes også andre sukkerarter i honning, men i mindre mængde.

Så det er sådan set korrekt, at honning kun er »tomme kalorier«. Honning har god holdbarhed, da mikrobiel vækst forhindres af den lave vandaktivitet og af enzymatisk dannet brintoverilte og organiske syrer og andre væksthæmmende stoffer.

Honning indeholder også antioxidanter fra blomsterne. Indholdet af antioxidanter og antimikrobielle stoffer afhænger af, hvilke planter bierne har forsynet sig fra.

Der er mange myter om gode ernæringsmæssige egenskaber ved honning ud over de »tomme kalorier«, og jeg kan ikke afvise, at bestemte honningtyper indeholder nyttige bioaktive stoffer. Slagteriernes Forskningsinstitut har netop i år offentliggjort resultaterne af undersøgelser, der viser, at marinering af svinekød med honning beskytter kødet mod harskning under og efter videre tilberedning. Her fandtes også store forskelle mellem honningtyper, og honning indsamlet fra raps var særlig effektiv.

Leif Skibsted er professor i fødevarekemi ved Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet.