Er ålen egentlig truet?

Er ålen virkeligt truet?
?

For flere år siden besluttede Coop at stoppe salget af ål med begrundelsen, at ålen er en truet race. Ålen er ganske rigtigt truet, og man bruger store ressourcer på at få den til at yngle i fangenskab – indtil videre uden succes.

I opdrætterbranchen er man begyndt at indfange levedygtige glasål i Sargassohavet og flyve dem til videre opdræt i Danmark, på den måde er der flere, der overlever, end hvis de selv skulle svømme den lange vej. En del af opdrætsålene udsættes senere i de danske farvande.

Resten af ålene opdrættes under fuldt forsvarlige forhold, indtil de når slagtevægt. Fortjenesten ved dette salg er med til at finansiere afhentning og transport af glasål, så ved at boykotte salget er man medvirkende til, at opdrætterne kun i mindre skala kan være med til at redde ålebestanden i de danske farvande.

Kurt Stelman

Svar fra Thomas Roland

For fire år siden, da flere af vores konkurrerende kæder meldte ålen ud af sortiment efter pres fra Greenpeace og WWF, valgte vi at fastholde ål i sortimentet. Vi fik vores ål fra en opdrætter, der indfangede ynglen ud for Portugals kyst og slap 15 procent af de opdrættede ål fri – tilsyneladende en overlevelsesrate, der er større, end hvis de skulle klare sig i naturen. Imidlertid havde vi ingen dokumentation for, at de ål, der blev sluppet fri, vandrede tilbage i åer og søer eller ynglede igen i Sargassohavet. Vi bad derfor vores leverandør om at skaffe dokumentation for, at de udsatte ål faktisk fandt tilbage som vilde ål til europæiske ferske vande. Vi ville gerne sandsynliggøre, at de genudsatte ål evnede at blive kønsmodne. Dette kunne forskerne imidlertid ikke dokumentere. Derfor valgte vi også at stoppe salget af ål. Jeg havde gerne set, at vi havde beholdt dem, men naturligvis under forudsætning af, at de faktisk påvirkede bestanden positivt. Hvis der siden er kommet ny viden, vil vi gerne genoverveje beslutningen, men det kræver som sagt solid dokumentation. 

Thomas Roland er ansvarlighedschef - og er blandt andet afdelingschef for Coop Ansvarlighed, der arbejder med etisk handel, sundhed og miljø.

Læs mere om