Bier i Danmark – her er 8 du skal kende

I Danmark findes der næsten 300 forskellige arter bier. Samvirke har med hjælp fra foreningen Vilde Bier i Danmark samlet 8 af dem, du kan komme på fornavn med.

Bier er et af de få insekter, som mange er på god fod med. De er hyggelige i blomsterbedet, og vi kender dem som små arbejdsomme kræ, der giver os fin, gul honning, som vi bruger til at forsøde tilværelsen med. Du tænker nok på honningbien. Tidligere levede den naturligt i Danmark, men i dag lever den udelukkende i bistader. Det er dog langt fra alle bier, der gør det, faktisk har vi herhjemme yderligere 291 registrerede bi-arter.

I galleriet herunder kan du læse og se mere om 8 udvalgte bi-arter.

Hvis du er mere interesseret i Danmarks vilde bier kan du gratis afhente en plakat med 32 forskellige bi-arter på Aarhus eller Københavns Universitet. Læs mere om plakaten her.

Kilder: Vilde Bier i DanmarkDanmarks fugle og natur

Rødpelset jordbi (Andrena fulva)

Der findes mere end 60 arter af jordbier herhjemme. En af dem er rødpelset jordbi, der ligesom andre jordbier graver hul i jorden til deres rede. Bien er relativ ny i Danmark og blev første gang set i 1984.

Hvor: Yndede ynglesteder er sydvendte skråninger uden alt for megen vegetation, men også i græsplæner og blomsterbede kan deres reder findes. Små tuer af jord med et hul i midten afslører indgangen.

Hvornår: Arten har én generation om året, og kan typisk ses fra marts til maj.

Stor uIdbi (Anthidium manicatum)

Ulbien er meget territoriel og forsvarer sig meget ihærdigt over for andre bier. De bliver simpelthen jaget væk, nogle gange ret voldsomt. Uldbien indsamler planteuld (lange, bløde plantehår) fra eksempelvis lammeøre og bruger ulden til celleadskillelse og forsegling af sin rede.

Hvor: Bien er almindelig i hele landet og findes typisk på græsland, i skove, vejsider, parker og haver.

Hvornår: Den flyver i sommermånederne juni til august.

Stor bladskærerbi (Megachile lagopoda)

Bladskærerbierne har vi 12 forskellige arter af i Danmark. Med sine munddele bider bien stykker af fra grønne blade, som den bruger til at bygge redeceller med.

Hvor: Stor bladskærerbi er relativ sjælden og ses i Danmark kun i regionen omkring Storebælt.

Hvornår: Arten ses fra sidst i juni til sidst i juli.

Pragtbuksebi (Dasypoda hirtipes)

Pragtbuksebien er ret nem at kende. Den kraftige behåring på bagbenene ligner bukser. Den graver rede i løs jord, og den opgravede jord ligger typisk i en lille bunke på den ene side af redeindgangen.

Hvor: Du kan finde bien i hele landet, som regel i nærheden af gule kurvblomster.

Hvornår: Artens flyvetid er fra midten af juni og sommeren ud.

Sortgul hvepsebi (Nomada goodeniana)

Hvepsebier er små, næsten hårløse bier, ofte er de sorte med gule striber, og som navnet antyder, kan de forveksles med hvepse.  Arten er redeparasit på flere arter jordbier.

Hvor: Sortgul hvepsebi findes i hele landet, men særligt i den østlige del af Jylland og på øerne.

Hvornår: Artens er i luften mellem april og juli.

Havehumle (Bombus hortorum)

Humlebier, også kendt som brumbasser, er kendt af alle. De er store, lodne og buttede i det. Havehumlen er den humlebi i Danmark, der har den længste tunge, og det kan ses på hovedformen, som er relativt aflang.

Hvor: Kan ses i hele landet – og findes ofte i haver og parker.

Hvornår: Afhængig af om du møder en han, dronning eller en arbejder, kan du se havehumlen fra april og frem til september.

Honningbi (Apis mellifera)

Tidligere levede honningbien naturligt i Danmark, men på grund af en invasiv parasit, som kræver jævnlig bekæmpelse fra menneskehånd, kan den ikke længere klare sig på egne vilkår i naturen – den er med andre ord uddød som vild art i Danmark.

Hvor: Findes over hele landet. Der er 5000-6000 biavlere i Danmark

Hvornår: Kan ses fra marts og helt indtil september.

Rød murerbi (Osmia bicornis)

Murerbien har sit navn fra de små vægge, den murer imellem de yngelceller, som den anlægger i hule stængler, billegange eller andre hulrum. Den har en bred smag i pollen fra mange forskellige blomster, og visse steder i verden bruges den kommercielt til bestøvning af afgrøder.

Hvor: Bien trives godt i byer, hvor den f.eks. bruger huller i murværk til rede. Den tager også gerne imod husly i bi-hoteller.

Hvornår: Rød murerbi flyver fra april til juli.  

Læs mere om