6 overraskende ting, som husforsikringen dækker

Selvom der er meget, en standard-husforsikring ikke dækker, dækker den flere ting, mange ikke er klar over. Læs 6 overraskende ting, du kan få erstatning for med din husforsikring.

Tømning af en vandfyldt kælder er en af de ting, du kan få hjælp til.

Hvad er en husforsikring?

En husforsikring - eller villaforsikring, parcelhusforsikring og husejerforsikring, som den også kaldes, er i virkeligheden en samlebetegnelse for en pakke af forsikringer, ligesom indboforsikringen.

Grundforsikringen i husforsikringen er den mere eller mindre lovpligtige brandforsikring, som er påkrævet, hvis dit hus er belånt. Men ellers er det svært at tale om en standard-husforsikring, da den er forskelligt udformet, alt efter hvilket forsikringsselskab, du vælger, og hvilke tillægsforsikringer du herefter beslutter dig for.

Visse ting er undtaget i en almindelig husforsikring - fx sætningsskader, oversvømmelser fra stormflod og kortslutning af el-varmekabler i gulve. Til gengæld dækker husforsikringen en række ting, som mange ikke er klar over.

Herunder kan du læse de 6 overraskende ting, som husforsikringen dækker.

1. Råd i vinduer eller døre.

Hvis du har en udvidet dækning for råd og svamp og har foretaget en almindelig vedligeholdelse af dine døre og vinduer, har du med stor sandsynlighed ret til at få dækket udgiften til nye vinduer og døre, hvis der kommer råd i de gamle (råd opstår langsomt, mens svamp forårsager en hurtig nedbrydning af træ). Forsikringen gælder endda 6 måneder efter forsikringens ophør - medmindre du har tegnet forsikring i andet selskab.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

2. Følgeskader ved storm.

Mange læser i deres police, at husforsikringen ikke dækker et utæt tag. Men hvis skaden er opstået, fordi der på grund af en storm (med en vindstyrke på minimum 8) er løbet vand igennem en ellers vedligeholdt tagkonstruktionen, dækker din husforsikring sandsynligvis denne følgeskade.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

3. Retshjælp.

Hvis du som husejer bliver part i en sag - fx ved en retssag mod en entreprenør om mangler ved et arbejde udført på dit hus - dækker din husforsikring dine sagsomkostninger. Dog er der en forhøjet selvrisiko og en maksimumgrænse for dækning.

4. Følgeskader for vådt gulv.

Hvis vandet som følge af et sprængt rør fosser ud, dækker forsikringen reparation af følgeskaderne - fx reparation/udskiftning af et bulet gulv eller et misfarvet tæppe. Hvis vandet står og siver, er hverken reparation af radiatorrøret eller følgeskaderne dækket, medmindre husforsikringen omfatter en udvidet dækning for udsivningsskade (der bl.a. dækker udsivning fra skjulte rørinstallationer).

5. Hjælp til tømning af oversvømmet kælder.

Hvis din kælder bliver oversvømmet som følge af opstigende kloakvand eller på grund af et voldsomt skybrud, hvor vandet ikke har fået et naturligt afløb, dækker husforsikringen udgifter til tømning for vand, rengøring, opsætning af affugter og affugterens elforbrug. Desuden får du betalt de arbejdstimer, du selv bruger på at tømme din kælder.

6. Genhusning.

Hvis du på grund af en dækningsberettiget skade er nødt til at flytte fra dit hus, dækker husforsikringen også genhusning og omkostninger til flytning og opbevaring af indbo under udbedringen.Kilder: Ole Vidstrup, konsulent i Forsikring og Pension og Marianne Zabell, bygningskonstruktør og fagekspert i Bolius.