3 ud af 4 har gamle telefoner i skuffen: Hvad gør du med din brugte mobiltelefon?

Har du en brugt mobiltelefon liggende derhjemme? Så er du blandt det flertal på 73 % af danskerne, der ifølge en ny undersøgelse har guld i gemmerne. Et nyt genbrugsanlæg i Roskilde skal sikre, at bl.a. din gamle telefon får nyt liv, men det kræver, at du sender den videre. Til gavn for både klimaet og din egen pengepung

Du kender det garanteret. Din nye mobiltelefon erstatter en ældre model, som du sikkert har planer om at få solgt. Men skal det være på Den Blå Avis eller Facebook Marketplace? Ja, ofte bliver det måske bare ved tanken, og så ryger mobiltelefonen i skuffen med de andre aflagte, mens du glemmer alt om den. 

Og noget tyder på, at du ikke er alene. I hvert fald viser en ny undersøgelse om danskernes brugte mobiltelefoner, foretaget af Coop Analyse for Samvirke, at næsten tre ud af fire danskere har mindst én kasseret mobiltelefon liggende derhjemme. Og at de mobiltelefoner er guld værd, er de bevidste om i Elretur, der indsamler og håndterer 80 % af alt elektronikaffald fra danske genbrugspladser. 

I samarbejde med Stena Recycling A/S har Elretur etableret et nyt genbrugsanlæg, Loop Electronic, i Roskilde. Det er et såkaldt First Treatment-anlæg, hvor alt elektronikaffaldet kommer ind fra genbrugspladserne. 

Ideen er at højne fokus på genbrug af elektronikaffald i Danmark. Og på anlægget vil alt affaldet fra Østdanmark – deriblandt mobiltelefoner – blive sorteret, og de mobiltelefoner, der har genbrugspotentiale, vil blive repareret og sendt tilbage på markedet. Men det er vanskeligt, hvis mobiltelefonerne aldrig finder vej til genbrugspladserne. 

”Vi kalder de ubrugte mobiltelefoner for museumsgenstande, fordi de ofte ligger og samler støv derhjemme. Som forbrugere har vi en adfærd med at gemme i stedet for at aflevere mobiltelefonerne på genbrugspladserne, hvor deres livscyklus kan forlænges,” forklarer Morten Harboe-Jepsen, direktør i Elretur, da Samvirke besøger ham på det nye genbrugsanlæg i Roskilde.

Hvad er elektronikaffald?

Elektronikaffald er en fællesbetegnelse for de produkter, der kræver strøm eller batterier, og som enten ikke fungerer, er uønskede eller for gamle til at opfylde ejerens krav. 

 

Kilde: Elretur 

Genbrugsanlæg vil sikre længere levetid for elektronik

Her på anlægget får de hver uge 100 containere ind med elektronikaffald fra hele Østdanmark. Og der er da også gang i maskinerne denne frostkolde eftermiddag, hvor Morten Harboe-Jepsen vandrer rundt med orange sikkerhedshjelm på hovedet.

De store maskiner slæber den ene container efter den anden hen over den glatte asfalt. For selvom det endelige anlæg med samlebånd og sorteringsstationer først står færdigt i begyndelsen af 2025, er de 10 ansatte i Loop Electronic allerede i gang med sorteringsarbejdet og ikke mindst udvælgelsen af de produkter, der har genbrugspotentiale. 

For som Morten Harboe-Jepsen forklarer, er den teknologi, der findes i dag, ikke i stand til at sortere produkter med genbrugspotentiale fra – f.eks. mobiltelefoner, hvor skærmen har revner, eller kameraet er i stykker. 

Og netop derfor har de skabt Loop Electronic.

”Vi var nødt til at skabe et særligt genbrugsanlæg, hvor der sorteres ud og kigges efter varer, der har potentiale til at blive genbrugt. Det anlæg fandtes ikke før nu.”

Elektronikaffald i verden

54 mio. tons elektronik endte i 2019 som affald på globalt plan. Det viser en rapport fra FN i 2020. I samme rapport regner FN med, at tallet i 2030 vil være vokset til 74 mio. tons, hvilket gør elektronikaffald til den hurtigst voksende affaldsstrøm på verdensplan.

Miljømæssige hensyn vægter højere end økonomi

Hvor de hos Elretur tidligere har haft fokus på at sikre, at så meget af det danske elektronikaffald som muligt blev genanvendt til andre produkter, vil Elretur med Loop Electronic altså rykke et skridt videre og i højere grad fokusere på genbrug.

”I første omgang er det ikke ud fra et økonomisk hensyn, vi har startet dette. Det er nærmere et miljømæssigt hensyn. Vi vil simpelthen være med til at sikre, at den elektronik, der sendes på markedet, får en længere levetid. Det er en investering, vi laver, fordi vi vil højne fokusset på klima. Det er den filosofi, vi skal dele,” siger Morten Harboe-Jepsen. 

Genbrug eller genanvendelse?

Genanvendelse og genbrug er ikke det samme. Når et produkt bliver genbrugt, bliver det brugt til samme formål mere end én gang. F.eks. en telefon, der bliver solgt eller givet videre. Ved genanvendelse bruges materialerne fra ét produkt til skabelsen af et nyt produkt.

Mobiltelefoner med stort genbrugspotentiale

De mobiltelefoner, vi har liggende, bliver ligesom meget andet elektronik i hjemmet før eller siden til elektronikaffald, som er en fællesbetegnelse for produkter, der kræver strøm eller batterier, og som enten ikke fungerer, er uønskede eller for gamle til at opfylde vores krav. En rapport fra FN viste i 2020, at 54 mio. tons elektronik endte som affald på globalt plan i 2019. I samme rapport skriver FN, at de regner med, at dette tal i 2030 vil være vokset til 74 mio. tons, hvilket gør elektronikaffald til den hurtigst voksende affaldsstrøm på verdensplan. 

Ifølge Morten Harboe-Jepsen har særligt småt IT- og telekommunikationsudstyr – hvor mobiltelefoner også indgår – et stort genbrugspotentiale for besparelser på klimaet, da de indeholder værdifulde og ressourcekrævende materialer som guld, sølv og kobber.

”Det nye med genbrug er, at vi dybest set ikke gør noget med produktet. Vi beholder mobiltelefonen i dens originale form. Den repareres, men ellers puttes der marginalt med yderligere energi i den for at give den et liv igen. Dermed sparer vi på fremstilling, vi sparer på minedrift, da der ikke skal udvindes nye råstoffer, og vi sparer på transport.”

Samlet set regner Morten Harboe-Jepsen med, at det nye anlæg i Roskilde kan tage op til 60.000 kasserede elprodukter ud af affaldsstrømmen og bringe dem tilbage på markedet til gavn for både klimaet og forbrugernes økonomi.

Bekymrede for at give personlig data videre

Men hvordan fungerer det så egentlig, når du afleverer din telefon på genbrugspladsen? 

”Processen er sådan set det samme, bortset fra at vi har indsat et nyt led i affaldskæden,” forklarer Morten Harboe-Jepsen. 

Tidligere, når mobiltelefonerne ankom i store metalbure fra genbrugspladsen, røg de sammen med alt andet elektronikaffald til behandlingsanlæg, der kunne adskille de dele, der kunne genanvendes. I en mobiltelefon er der f.eks. tale om bl.a. kobber, aluminium og guld. 

Med Loop Electronic – det nye led i affaldskæden – vil de produkter med genbrugspotentiale blive udvalgt og sendt til reparatører, der sørger for, at produkterne får nyt liv og kan sendes tilbage på markedet. De produkter, der ikke har genbrugspotentiale, vil ligesom tidligere blive sendt videre til behandlingsanlæg, hvor processen med at genanvende så meget som muligt til nye produkter foretages. 

Hvad er det så, der afholder danskerne fra at aflevere deres aflagte telefoner på genbrugspladserne? Ifølge undersøgelsen fra Coop Analyse svarer hver femte dansker på netop det spørgsmål, at de er bekymrede for at give personlige data videre. 

Og den bekymring forstår Morten Harboe-Jepsen til fulde. 

”Folk kan have flere grunde til at beholde telefonerne, hvad enten det er affektionsværdi eller billeder, der skal gemmes, før de ryger videre. Men lige netop datasikringen er et punkt, vi med vores reparatører har stort fokus på. Hos reparatørerne opbevares mobiltelefonerne i aflåste beskyttelsesrum, indtil alt data og indhold er slettet,” siger direktøren og fortsætter:

”Det sidste, vi har lyst til, er at sidde og glo på folks private data. Vores mål er alene at forlænge de her produkters livscyklus.”

Og når de personlige data bliver en hindring i forhold til at få afleveret brugte mobiltelefoner på genbrugspladsen, kan det have den konsekvens, at telefonerne hober sig op i hjemmet. Og det er problematisk for Loop Electronic. 

”I og med at mobiltelefoner blandt danskerne er et elektronikprodukt, der har stor udskiftningsfrekvens, er det væsentligt for vores arbejde, at de aflagte telefoner i endnu højere grad bliver afleveret hurtigere.”

Klimadebatten gør genbrug mere interessant 

At udskiftningsfrekvensen på  mobiltelefoner er stor, er én ting. En anden er, at når danskerne skal have skiftet mobiltelefon, købes den ofte fra ny frem for brugt. 85 % af danskernes nuværende mobiltelefoner er købt fra ny, viser undersøgelsen fra Coop Analyse.  

Den tendens vil de hos Elretur gerne være med til at påvirke. 

”I Danmark har tendensen været, at vi på mobiltelefonområdet har skullet have det nyeste af det nye. Men i takt med at klima- og miljødebatten er, hvor den er i dag, bliver genbrug mere og mere interessant,” siger Morten Harboe-Jepsen. 

Og selvom efterspørgslen på brugte mobiltelefoner i Danmark endnu lader vente på sig, ser han potentiale i andre dele af Europa.

”Det, vi er afhængige af her, er eksport til udlandet. De aftaler, vi har med reparatører, er, at de kan videresælge inden for EU- og EØS-lande. Og i netop andre lande i Europa er efterspørgslen efter brugte mobiltelefoner til stede.” 

Fairphone - en bæredygtig mobiltelefon

Fairphone er et hollandsk firma, der siden 2013 har haft en mission om at skabe bæredygtige mobiltelefoner. Fairphone er en mobiltelefon, der er fremstillet af genbrugsmaterialer og med fokus på social ansvarlighed.

 

Samtidig laver de telefoner med henblik på, at man som forbruger selv kan skifte dele af telefonen ud - i stedet for at at købe en helt ny telefon. 

 

Ligesom Loop Electronic sigter efter, så har Fairphone også deres eget "Recycling Programme", hvor man kan aflevere sin gamle telefon til genbrug og genanvendelse. I 2020 blev der afleveret 17.000 telefoner til Fairphones program. 55 % af telefonerne kunne genbruges, og i de resterende 45 % blev ressourcerne fra telefonerne genanvendt.

 

Kilde: Fairphone

Et genbrugsanlæg til inspiration 

Når Loop Electronics endelige genbrugsanlæg efter planen står færdigt i begyndelsen af 2025 med 40 ansatte, vil det være det første af sin slags i verden, og forhåbningerne til anlægget er store.

”Det bliver et referenceanlæg. Et anlæg, som udenlandske folk vil komme og kigge på og blive inspireret af. Ingen tvivl om det,” siger Morten Harboe-Jepsen. 

Men indtil anlægget står helt færdigt, render de ansatte i Loop Electronic rundt og sorterer og vurderer, hvilke produkter der har genbrugs­potentiale. 

Og hvis din gamle mobiltelefon ikke ryger direkte videre i brug eller bliver solgt, er opfordringen fra Elreturs direktør om at få afleveret den til genbrugspladserne klar:

”Det værste, man kan gøre med sin mobiltelefon, er at smide den ud i naturen. Men hvis telefonen blot ligger hjemme i skuffen og samler støv, er det – lidt hårdt sat op – næsten det samme som at smide sin telefon ud i naturen. For her bliver den hverken genbrugt, eller materialet genanvendt.” 

 

Undersøgelsen om danskernes brugte mobiltelefoner er gennemført af Coop Analyse på vegne af Samvirke mellem 5. og 8. januar 2024. 

Go West

Også i Middelfart er der et såkaldt First Treatment-genbrugsanlæg under opstart. Her skal elektronikaffaldet fra Vestdanmark lande.

 

Kilde: Morten Harboe-Jepsen, Elretur