10 gode råd om alger på taget

Alger er typisk uskadelige. Er du alligevel træt af at se på de grønne plamager, der dækker taget, er det nemt at fjerne dem. Det kræver i værste fald blot en børste og lidt vand.

Det skal du vide om algerne

 • Alger kan i de fleste tilfælde fjernes med håndkraft. Bruger man højtryksrenser risikerer man at beskadige taget.
 • Alger på taget – er i de fleste tilfælde helt uskadelige.
 • Alger på taget, i samlinger/overlapninger kan for det meste fjernes med håndkraft.
 • Diverse større angreb kan i værste tilfælde fjernes med vand og en blød børste.
 • Store træer og buske der kaster skygge på tagfladen bør beskæres, så tagfladen kan tørre.
 • Begyndende afskalninger og nedbrud på tagets materialer, øger risikoen for alger på taget.
 • Forebyg begroning ved at vedligeholde taget årligt og fjerne alger på taget årligt.
 • Alle konstruktioner og materialer der har til hensigt at bortlede og afvise vand, skal jævnligt tjekkes og vedligeholdes, så de virker efter hensigten.
 • Brug aldrig højtryksrenser til at spule taget - der er stor risiko for at beskadige materialer, og i nogle tilfælde kan der komme vand ind på loftet.
 • I Danmark findes der kun ét godkendt middel til bekæmpelse af alger på taget, fliser m.v. Det hedder Algefri N og fås i 2 udgaver. Hvis et middel er godkendt står det på etiketten, at midlet er omfattet af godkendelsesordningen for bekæmpelsesmidler, og hvilket registreringsnummer det har.
 • Vær opmærksom på, at hvis dit tag er af eternit kan visse behandlinger betyde, at der frigives asbestfibre. Kontakt evt. Arbejdstilsynet, der regulerer reglerne om asbest, og hør nærmere om, hvordan du skal behandle dit eternittag.

Læs mere om