Sådan får du mere biodiversitet i haven

Hjælp insekter og planter med at generobre haven. Måned for måned kan du se, hvad du kan gøre i haven for at hjælpe biodiversiteten på vej

Meget skal der ikke til. Med bare få justeringer, kan haven blive en biotop for planter og dyr

Insekterne mangler plads

De seneste år har insekterne været i voldsom tilbagegang, fordi de mangler levesteder. Levestederne mangler, fordi vi får flere og flere græsplæner og stramt regulerede haver, med flotte planter, der ikke nødvendigvis er vigtige for insekterne. 

Her er en guide til, hvordan du skaber rum for insekterne i din have ved at give haven noget vildskab tilbage. Du bestemmer selv, hvor meget du vil lave om på haven, selv en lille indsats kan gøre en forskel. Under de forskellige måneder i biodiversitetshjulet kan du se, hvad du kan gøre i haven på det pågældende tidspunkt. 

Det her skal du gøre:

November til marts:

Lav kvasdynger, stendiger, insekthoteller og fuglekasser. Flyt græstørv fra naturområder til haven. Sørg for at få lov først. Er det fra et beskyttet naturområde, så skriv også gerne til kommunen, før du går i gang. 

April-maj:

Plant hjemmehørende stauder eller stauder, der er gode nektarkilder, som for eksempel alle krydderurter. Så hjemmehørende sommerblomster som for eksempel skjaller, rødkløver, kornblomst.

Juni:

Klip græsset eller slå det af, hvis det bliver meget højt. Hvis græsset er lavt, så vent med at slå til efteråret. Saml afslået materiale op til kompost, eller læg omkring frugttræer.

Juli: 

Nyd din have og alle blomsterne og insekterne. Ellers er der ikke noget, du skal lave ...

August-oktober:

Fjern græstørv og muldjord, hvis der skal sås vilde blomster. Lav en høj eller et dige af græstørvene et solrigt sted, for rigtig mange insekter har brug for varme. Det kan de finde på en bar skråning, der vender mod solen. Find frø fra omkringliggende naturområder og så dem. Skift fliser og grus ud med vilde planter.

September-oktober:

Klip græsset og saml det afklippede materiale op. Du kan enten klippe det hele på en gang eller lave lidt variation, så noget står tilbage. 

Husk, at mange insekter overvintrer i bunden af planter, ofte som larver eller pupper. Derfor er det godt at lade lidt stå tilbage og ikke klippe helt i bund. 

Det samme gælder med stauder og buske. Det er godt at lade nogle områder helt i fred.

Oktober-november:

Plant hjemmehørende træer og buske. 

Græsplænen

Har du allerede planter som høgeurt, kællingetand og engelsk græs i plænen, er den godt på vej, fordi mange insekter af afhængige af netop de planter. Er du bange for, at det hele bliver for vildt, når du kun slår græsset en til to gange om året, kan du vælge at starte med små øer, hvor græsset er uslået. 

Gød ikke græsplænen, så vokser græsserne sig nemlig bare så store, at de tager lyset fra de mere nøjsomme planter, der danner mange af de vigtige insektlevesteder. 

Levesteder

Insekterne har ikke kun brug for planter, de har også brug for levesteder som for eksempel buske, træer, vandhulle, stendynger, kvasdynger og døde træer og kviste. 

Du kan også bygge et insekthotel, hvis du ikke er helt klar til at rykke for meget rundt på haven. 

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Planter

Når du har fjernet græstørv, kan du hjælpe naturen på vej ved at udså vilde blomsterfrø, du kan samle i området omkring dig fra august til oktober. Du kan også finde danske frø og planter på naturskolen.

Gode blomsterfrø og stauder, du kan plante: Kællingetand, høgeurt, engelsk græs, skjaller, rødkløver, kornblomst og generelt alle danske krydderurter.

Gode hjemmehørende træer og buske at plante er: Eg, lind, almindelig røn, hvidtjørn, vildæble, fuglekirsebær, slåen, mirabel, brombær, vedbend, kaprifolie, tørst, seljepil, femhannet pil og krybende pil.

Kilde: Manual til boligejere af Hjørring Kommune

I manualen kan du læse om flere gode arter, du kan plante, og læse mere om, hvordan du fremmer biodiversitet i haven. Kig også på hjemmesiden naturkommunen.dk, for mere inspiration og viden.