Må du bruge naboens trådløse internet?

Hvis naboen ikke beskytter sit internet med en kode, kan det være fristende at hoppe på nettet. Men det er faktisk hamrende ulovligt.

Din nabo er ikke for smart, hvis han ikke har kode på sit trådløse internet. Men det betyder ikke, at du frit kan bruge det.

Det er fristende at suge fra nabonettet

Måske kender du situationen. Du sidder i din have på en lun sommerdag, og din egen internetforbindelse rækker ikke langt nok. Men hov, der er signal fra naboens grund, og du bliver ikke afkrævet kode. Det er måske fristende lige at snige sig til at tjekke mail, aftenens tv-program eller de seneste nyheder på naboens netværk. Men må du det?

Svaret er nej. Selvom din nabo ikke har sørget for at beskytte sit trådløse internet, har du ikke ret til at koble dig på uden tilladelse. Du risikerer bøde og i værste fald en fængselsstraf.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Hvorfor må du ikke bruge din nabos internetforbindelse?

»At bruge din nabos trådløse netværk er strafbart, fordi man skaffer sig adgang til noget, der tilhører en anden. Det svarer til at gå ind i naboens hus eller snuppe hans cykel, fordi han ikke har låst den. Selvom det er dumt gjort af naboen, bliver det ikke mere rigtigt, at du gør brug af hans ting,« fortæller it-advokat Peter Lind Nielsen.

»Man kan selvfølgelig ubevidst komme til at bruge naboens internetforbindelse, hvis computeren automatisk kobler sig på. I et sådan tilfælde vil man sandsynligvis ikke blive straffet. Der skal i en eller anden forstand være tale om forsæt. Du skal være bevidst om, at du gør noget, du ikke har ret til.«

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Hvad siger loven om brug af andres trådløse netværk?

Hidtil har der ikke været anmeldelser af naboers ulovlige brug af internetforbindelser. Det kan skyldes , at det er svært at opdage, om fremmede bruger dit internet. I straffeloven kan tre forskellige paragraffer komme i betragtning i en sag om uretmæssig brug af en anden persons internetforbindelse.

 • Ulovlig adgang til informationssystemer

§ 263. Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til en andens oplysninger eller programmer, der er bestemt til at bruges i et informationssystem.

 • Brugstyveri

§ 293. Den, som uberettiget bruger en ting, der tilhører en anden, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år (…).

 • Hacking

§ 301 a. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uretmæssigt skaffer sig eller videregiver koder eller andre adgangsmidler til informationssystemer, hvortil adgangen er forbeholdt betalende brugere, og som er beskyttet med kode eller anden særlig adgangsbegrænsning.

5 gode råd til en sikker netværksforbindelse

For din egen sikkerheds skyld er det vigtigt, at du beskytter din netværksforbindelse mod, at fremmede bruger den. Når du færdes på internettet registreres din IP-adresse og oplysninger fra routeren, som er den boks, der dirigerer trafikken mellem dit netværk og internettet. Hvis en anden person f.eks. downloader piratkopier af film og musik eller foretager andre ulovlige handlinger, mens de bruger dit netværk, er der fare for, at politiet en dag banker på din dør, fordi din router er dukket op i efterforskningen. Dine personlige oplysninger som f.eks. kontooplysninger og cpr.nr. er også mere udsatte, når du bruger et åbent netværk.

Med en trådløs netværksforbindelse i huset bør du derfor tage følgende forholdsregler:

 1. Sørg for, at der er kode på dit netværk.
  Du bør have en krypteringsnøgle, dvs. en adgangskode, på dit netværk. Det vil gøre, at personer uden kode ikke kan oprette forbindelse til din forbindelse. Dit netværks krypteringsnøgle kan du sandsynligvis finde i et brev fra din udbyder eller på en label bag på routeren. Har du ikke kode på din internetforbindelse kan det også være et brud på din aftale med udbyderen. Ofte må man nemlig ikke dele forbindelsen med andre, som ikke bor i husstanden.
 2. Skift routerens standardnavn og adgangskode.
  Routeren har ligesom dit netværk både navn og kode. Anvend ikke routerens standardnavn og –adgangskode. De fleste producenter bruger samme navn og kode til alt deres udstyr. Genbruger du oplysningerne, har fremmede lettere ved at skaffe sig adgang til din router.
 3. Sørg for, at din routers software er opdateret.
  Ligesom din computer løbende skal opdateres med f.eks. antivirusprogram, så gælder det samme for din router. Ellers er der risiko for huller i sikkerheden, som giver andre adgang til din forbindelse. Kontakt din internetudbyder, hvis du er i tvivl om, du selv skal stå for opdateringen.
 4. Placér routeren centralt i huset.
  Trådløse signaler kan sende omkring 100 meter. Du kan begrænse dit netværks rækkevidde uden for huset ved at placere routeren i midten af dit hjem frem for tæt på en udvendig væg eller et vindue.
 5. Sørg for at godkende åbne netværk.
  Indstil din computer til ikke automatisk at koble sig på et åbent netværk, uden du forinden har godkendt det. Dette råd beskytter ikke dit trådløse netværk, men derimod dig selv mod ulovligt at bruge din nabo eller en anden persons internetforbindelse.