Kan det samme afkalkningsmiddel bruges flere gange?

Kan jeg genbruge eddikesyre til afkalkning?
?

Jeg kunne godt tænke mig at vide, om man kan bruge afkalkningsmidlet flere gange? Jeg tænker her på en blanding af lige dele eddikesyre og vand.

Elwin Lemberg, Otterup:

Svar fra Leif Skibsted

Kig og lyt efter brusen fra midlet, når det bruges på kalk. Kalk er calciumcarbonat, og eddikesyre virker ved at omdanne carbonat til kuldioxid, der ses og høres som en brusen. Sålænge syren i et afkalkningsmiddel ikke er opbrugt, vil kalk fortsat kunne opløses. 

Leif Skibsted er professor i fødevarekemi ved Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet.

Læs mere om