Hvem skal du melde flytning til?

Når du flytter, skal du ikke blot huske at melde det til myndigheder og Post Danmark, men fx også til dit forsyningsselskab. Få overblik over, hvem du skal melde flytning til her.

Hvem skal du egentlig give besked når du flytter? Få et overblik her i artiklen. Foto: Colourbox.

Hvordan og til hvem skal du melde flytning til?

Der er forskel på, hvem du skal melde flytning til alt efter, om du blot flytter for en midlertidig periode eller flytter permanent.

Flytter du midlertidigt, har du både mulighed for, at din post bliver opbevaret på posthuset, til du kommer tilbage, eller at du har mulighed for at få eftersendt posten til din midlertidige adresse. Flytter du derimod permanent, er der mange, som skal have besked.

Få et overblik her.

Hvem skal du melde flytning til, hvis du flytter permanent?

Hvis du flytter permanent, er der 3 steder, du skal være sikker på at melde flytningen til:

  • Folkeregisteret
  • Post Danmark
  • Forsyningsselskaber

Folkeregisteret

Hvis din flytning til den nye adresse er af permanent karakter, skal du melde din adresseændring til folkeregisteret i den kommune, du flytter til senest 5 dage efter, du har skiftet bopæl. I de fleste kommuner kan du tidligst melde din flytning 4 uger før, du flytter.

Anmeldelsen foregår digitalt via borger.dk, hvor der også findes en udførlig anvisning til, hvordan du udfylder de elektroniske blanketter, hvis du er i tvivl om proceduren. Anmeldelsen kræver log in med Nem-Id.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Post Danmark

Ud over at folkeregisteret skal have besked, skal du også huske at meddele Post Danmark fra hvilken dato, du ønsker, at adresseændringen, og dermed videresendelsen af din post, skal træde i kraft. Anmeldelsen til Post Danmark skal du ligeledes lave via borger.dk. Anmeldelsen kræver ligeledes log in med Nem-Id.

Du skal være opmærksom på, at nogle afsendere påtrykker deres konvolutter teksten "Videresendes ikke ved permanent adresseændring, men tilbagesendes med oplysning om den nye adresse". Det betyder naturligvis, at afsenderen automatisk oplyses om din nye adresse - hvis Post Danmark kender eller nemt kan finde din nye adresse.

Har du et skilt med teksten "Ingen reklamer - tak" ved din brevkasse, ophører denne ordning, når du flytter permanent. Du skal derfor henvende dig til dit nye lokale posthus for at tilmelde dig ordningen igen på din nye adresse.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Forsyningsselskaber

Sørg for at melde din flytning til de, forsyningsselskaber, der forsyner dig med el, vand, gas, fjernvarme m.v. Husk også at aflæse dine målere. Bemærk, at du som forbruger hæfter for elforbruget på fraflytningsadressen indtil den dato, din aftale med din leverandør officielt er opsagt.

Glemmer du at melde flytning til fx din el-leverandør kan du således risikere at skulle betale for den strøm, der er blevet brugt på adressen, efter du er fraflyttet.

Flytter du kun midlertidigt?

Hvis din flytning kun er af midlertidig karakter - hvilket for Post Danmark er mindst 14 dage og højest 6 måneder - kan du nøjes med at melde midlertidig adresseændring til postvæsenet. Det kan fx være tilfældet under ferie eller en midlertidig udstationering.

Du kan bede dit lokale posthus opbevare al din post, indtil du selv henter den.

Post Danmarks tilbyder også automatisk eftersendelse af al din post til din midlertidige adresse i Danmark. Ordningen gælder dog ikke adresseløse forsendelser, lokale ugeaviser og pakker.

Hvordan ændrer du din adresse?

Du kan foretage adresseændring på posthuset eller gå ind på ePosthuset online og ordne tingene derfra. Vælger du sidstnævnte mulighed, kan du desuden vælge altid at lade din postadresse følge din folkeregisteradresse. Gør du det, behøver du ikke melde flytning til Post Danmark, idet postvæsenet automatisk opdaterer sine adresseoplysninger fra Folkeregisteret.

Har du oprettet navne- og adressebeskyttelse i Folkeregisteret, kan Post Danmark dog ikke hente dine adresseoplysninger herfra, for så opdateres din adresse ikke automatisk fra Post Danmark til Folkeregisteret.

Du skal være opmærksom på, at ePosthuset er en personlig ordning mellem dig og Post Danmark. Du kan derfor kun melde din egen flytning via internettet. Er der andre personer over 18 år i din husstand, skal de selv tilmelde sig ePosthuset og melde flytning her. Omfatter flytningen børn under 18 år, skal du under alle omstændigheder en tur på posthuset for at hente en flytteblanket.

Desuden kan du ikke melde flytning til ePosthuset, hvis:

  • Din adresse er en c/o adressse.
  • Du flytter til udlandet.
  • Hvis det er post fra et dødsbo
  • Hvis din virksomhed flytter adresse.

For erhvervsadresser og dødsboer gælder særlige regler, hvor det vil være en god idé at kontakte Post Danmarks kundeservice, hvis du har spørgsmål i forbindelse med flytning.

Vil du have hemmelig postadresse?

Ligesom du kan oprette et hemmeligt telefonnummer, kan du også holde din postadresse hemmelig, hvis du ønsker det. Hvis din flytning er permanent, kan du på ePosthuset eller ved hjælp af flyttemappen meddele Post Danmark, at du ønsker din postadresse hemmeligholdt fremover.

Dermed kan ingen finde din postadresse via de ellers tilgængelige søgemaskiner. Post Danmark er dog jf. CPR-lovens § 10, stk. 2, forpligtet til at give oplysninger om din adresse, hvis kommunalbestyrelsen rejser begæring om dette.

Virksomheder kan ikke have hemmelig adresse.

Hvad hvis posten udebliver?

Når du meddeler adresseflytning til Post Danmark, vil al den post, der sendes til dig på din gamle adresse, automatisk blive videresendt til den nye i en periode på 6 måneder. Du kan udvide denne periode til 12 måneder, hvis du henvender dig skriftligt til dit "gamle" lokale posthus.

Det betyder, at du i praksis har 6 eller 12 måneder til at få meddelt din familie og alle dine venner, at du er flyttet. Efter denne periode returnerer Post Danmark al post til afsenderen med påtegningen "adressaten flyttet". Er der ingen afsenderadresse, bliver posten behandlet som uanbringelig, hvilket som oftest betyder, at du ikke modtager den.

Samme påtegning, "adressaten flyttet", bliver anvendt, hvis du ønsker din nye adresse hemmeligholdt, så i den situation er det ekstra vigtigt, at du sørger for at informere alle dem, du ønsker skal kende til din nye adresse.

Udebliver posten efter din flytning, skal du henvende dig til dit "nye" lokale posthus, når du bliver bekendt med fejlen. På trods af alle gode intentioner sker det nogle gange, at Post Danmark fortsætter med at aflevere din post på din gamle adresse. Har du mulighed for det, er det derfor en god idé at aftale med den nye beboer, at vedkommende eftersender eventuel post.

Hvis ingen umiddelbart flytter ind på din gamle adresse, kan du forsøge at få naboer eller evt. vicevært til med jævne mellemrum at eftersende fejlagtigt leveret post.

Hvordan gør du det selv nemmere for posten at finde frem til dig?

Først og fremmest skal du gøre det så nemt som muligt for post- og avisbude samt alle andre post- og pakkeleverandører at se, hvem der bor på din adresse. Husk at sætte et tydeligt navneskilt med samtlige navne på beboerne på din postkasse og hoveddør.

Hvis det ikke er muligt at få dit navn på postkassen, kan du vælge at melde C/O flytning.

Sørg for, at tilsvarende navneskilte fjernes fra din gamle adresse, og husk at flytte en eventuel "Ingen reklamer - tak"-ordning med.

Læs mere om