Hvem er sundest af mænd og kvinder?

Kvinder har dårligere fysisk og mentalt helbred end mænd. Alligevel lever kvinder næsten 4 år længere. Den forventede levetid er i dag 79 år for mænd og 82,9 år for kvinder.