Hvem er hvem i biernes verden? Lær, hvad der sker i honnningfabrikken

De sværmende insekter er eksperter i at organisere sig. Arbejdet er hårdt og kræver disciplin

 

Arbejdsfordelingen i et bistade

I en bifamilie er der om sommeren én dronning, 500 droner (hanbier) og 60.000 arbejderbier. Arbejderbierne har forskellige opgaver. Jo ældre de bliver, jo vigtigere bliver jobbet. Om efteråret smider arbejderbierne dronerne ud af stadet. Dem er der ikke brug for om vinteren.

Rengørings-bi: De yngste bier gør rent i bi-boet

Yngelplejer: Fodrer dronning og yngel og passer æg

Bygge-bi: Sveder voks og bygger bi-bo

Pollenpakker: Lægger den pollen, de andre kommer hjem med, på plads.

Honninghenter: Henter honning som foder til andre bier

Vagt-bi: Holder vagt udenfor boet.

Blæser-bi: Svirrer med vingerne i boet, så temperaturen er tilpas

Vandhenter: Henter vand

Spejder-bi: Flyver ud og leder efter blomster med nektar. Viser med en dans, hvor de andre bier kan hente nektar.

Samler-bi: Flyver ud til blomstrende urter, buske og træer og henter nektar og pollen. Bestøver planterne.

Arbejdet

Om sommeren lægger dronningen op til 2000 æg i døgnet.

En bifamilie kan overvintre ved temperaturer helt ned til minus 45 grader.  

En bi flyver 30.000 km på en liter honning. 

Bien har to antenner, som ud over at lugte og føle med bruges som termometer og speedometer.

En bi skal fylde og tømme maven 50 gange for at indsamle 1 teskefuld honning.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Vokstavlerne

På hver side af vokstavlerne bygger bierne sekskantede voksceller. I nogle celler gemmer bierne deres honning. I andre lægges æg, larver og pupper.

Cellerne forsegles med voks. En dronning lægger sine æg i en klynge på tavlerne. Bierne holder området med æg og larver varmt, så temperaturen næsten konstant er omkring 35 grader.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Bukserne

Når bien besøger en blomst, sætter pollen sig fast på biens behårede bagben. Det ser ud, som om bien har bukser på, når den fragter pollenklumperne hjem til stadet.

Dansen

Bierne har et sprog. Når en bi har fundet et sted med mange blomster, kan den med en dans forklare de andre bier, hvor blomsterne er. Bien svanser rundt i en ottetalsdans, der fortæller flyveretning i forhold til solen og afstand fra stadet. Nogle biavlere kan forstå biernes sprog.

Dronningen 

I hver bifamilie er der én dronning. Man kan kende dronningen på, at den er større end de andre bier. Dronningens job er at lægge æg. Når hun er en uge gammel, flyver hun ud og parrer sig med 6-8 droner, gemmer på sæden og flyver hjem, hvor hun så kan lægge æg i årevis.

Bien 

Honningbien er et flokdyr, der lever i familier på op til 60.000. Bier kan kende deres familiemedlemmer på duften, og de kan lugte, hvis en bi stammer fra en anden familie. I Danmark er der omkring seks milliarder bier.

Læs mere om