Er kvinder bedre til at multitaske end mænd?

Mænd kan kun gøre én ting ad gangen - kvinder derimod kan sagtens have mange bolde i luften, lyder myten. Men det er i højere grad individuelle forskelle mere end køn, som afgør, hvor god man er til at klare to opgaver samtidig

Mænd er lidt bedre end kvinder til at dualtaske

Hvis der er en forskel i kønnenes evne til at klare flere opgaver på samme tid, er den faktisk i mændenes favør. Det fortæller neuropsykolog Anders Gade fra Københavns Universitet. Han refererer til solide studier af evnen til at dualtaske, altså at klare to opgaver samtidig.

»Man har i flere forskellige studier undersøgt flere tusind deltagere, og når datamaterialet er så stort, kan en minimal forskel godt være statistisk sikker, men ubetydelig i praksis. Forskellen spiller altså ingen rolle i det virkelige liv,« beroliger han kvinderne.

Lav et rim, mens du trommer i bordet

I undersøgelserne blev deltagerne typisk bedt om at udføre en sproglig og en motorisk opgave samtidig, så både højre og venstre hjernehalvdel kom i omdrejninger.

For eksempel blev deltagerne præsenteret for et ord og skulle så finde på et rim, alt imens de blev bedt om at tromme i bordet med fingrene.

»Studierne viste betydelige individuelle forskelle, som hænger sammen med, hvor begavede folk er, og hvor gode de er til at koncentrere sig,« fortæller Anders Gade.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Hjernen kan ikke udføre to komplicerede opgaver på én gang

Faktisk er den menneskelige hjerne slet ikke i stand til at multitaske i ordets egentlige betydning, altså når det drejer sig om at udføre flere end to komplicerede opgaver på samme tid.

Flere bolde i luften

Dualtasking er evnen til at udføre to lige komplicerede opgaver på samme tid.

Dual-og multitasking er meget ressourcekrævende for
styringsfunktionerne i den forreste del af hjernen, som hænger sammen
med begavelsen, vores evne til at koncentrere os og kontrollen af vores
følelser.

Kilde: Neuropsykolog Anders Gade, Københavns Universitet.

»De enkelte dele af hjernen skal helst være engageret i samme opgave for at fungere optimalt,« siger Anders Gade og suppleres af sin fagfælle Kjeld Fredens:

»Hvor der kan være 100 procents opmærksomhed på én opgave, så vil der kun være 25 procent på hver opgave, hvis opmærksomheden deles ud på fire samtidige opgaver.«

At tale i telefon mens du kører, svarer til at være fuld

Derfor er det ifølge hjerneforskerne kun højt automatiserede eller rutineprægede opgaver, vi magter at udføre på en og samme gang. At køre bil er for eksempel at multitaske, men når vi først har rutinen, er det ikke noget problem. Det betyder dog ikke, at man roligt kan tilføje endnu en opgave.

»Hvis man for eksempel taler i telefon, mens man kører bil, nedsætter det ens reaktionsevne, som om man havde en promille på 0,8,« påpeger Kjeld Fredens.

Læs mere om