10 typiske gør det selv-brølere

Vægge, der revner, eller taglapninger, der lækker. Der er en række ting, der tit går galt for gør det selv-folk. Se listen over gør det selv-fejl, og hvordan du undgår at lave dem.
Hammer, søm og tommestok lægger på bord.

Det er ikke arbejde, man skal gøre selv. Se her, hvor det oftest går galt.

1. Brug af skum i tagkonstruktioner

Lad fagmænd om at reparere taget, for konsekvenserne er for store, hvis du begår en fejl.

2. Glemt ventilation, når loftet efterisoleres

Tildæk ikke ventilations- og udluftningshuller, og hold en stribe på 5 cm fri mellem isoleringsmaterialerne og taget.

3. Lapning af murværk med forkert mørtel

Undersøg, hvilken mørteltype, der er brugt i murfacaden, og brug den samme. Du kan fx få hjælp af en erfaren murer eller kontakte et geoteknisk firma eller Teknologisk Institut, som kan udføre en mikroskopisk undersøgelse.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

4. Forkert montering af gipsplader på vægge og lofter

Gør væggen stabil med et solidt træskelet, rigeligt med skruer og to lag gips. Læs på tolerancer.dk, hvordan du skal gøre. 

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

5. Ulovligt elarbejde

Hold dig fra husets faste elinstallationer! Tjek, hvad du må udføre af reparationer i hjemmet, og hvad du skal hyre en fagmand til, FØR du går i gang, hos Sikkerhedsstyrelsen.

6. Ulovligt vvs- og kloakarbejde

Tjek, hvad du må og ikke må, før du går i gang, hos Sikkerhedsstyrelsen.

7. Utæt badeværelse

Udfør ikke vandtætte konstruktioner i badeværelset, medmindre du kan lave arbejdet på professionelt niveau. Og husk, at du altid skal udføre vådrumssikring, der overholder kravene i Bygningsreglementet.

8. Maling og pudsning af facaden uden ordentlig afrensning

Klargør facaden i flere trin, før det egentlige malearbejde. Facaden skal både renses for løst materiale og begroninger, vaskes med grundrens og repareres de steder, hvor der er huller og revner.

9. Boring i skjulte ledninger og radiatorrør

Tjek tilstandsrapport og evt. tegninger over huset, så du ved, hvor der er skjulte installationer. Skal du bore i rum med mange vandrør, som fx køkken og bad, kan du låne en metaldetektor eller et termografikamera til at undersøge væggene, før du borer.

10. Grimt flisearbejde

Lav en plan for fliselægningen, før du begynder. Vær omhyggelig med opmålingen og brug altid fugesnor eller flisekryds, så du får ensartede og lige brede fuger.