Skovbegravelser: Begravelsespladser i skoven gør det muligt at blive begravet i naturen

Gravsteder kan godt have udsigt til trækroner og åben himmel. I 2008 blev det lovligt at blive begravet i skoven. Den første begravelsesplads, der blev etableret i en skov, åbnede i 2014, og sidenhen har de spredt sig på landkortet
Bøgetræer med grønne kroner

Skovbegravelsespladser gør det muligt at blive begravet for foden af et træ i danske skove.

Et gravsted i pagt med naturen

Flertallet bliver begravet på almindelige kirkegårde, men et stigende antal danskere søger andre græsgange. Skovbegravelser er et alternativ til traditionelle kirkelige begravelser. Stifteren af Skovbegravelse ApS, Jannik Ahlefeldt-Laurvig, oplever stor efterspørgsel på skovbegravelser: »Mange kontakter mig, fordi de vil begraves i ren natur og være fri af de rammer, der er på almindelige kirkegårde.«

 

Gravstederne kræver ikke vedligeholdelse

Man kan blive begravet i det fri uanset religiøs overbevisning, da skovområderne ikke er kirkeligt indviet. Gravstederne kræver ingen vedligeholdelse, hvilket gør det nemt og uforpligtende for pårørende at besøge et gravsted. Ifølge Jannik Ahlefeldt-Laurvig er der flere fordele ved at gøre brug af skovbegravelsespladserne: »Der er en dejlig ro derude, og man kan kombinere sit besøg med en gå- eller løbetur.«

 

Ingen kistebegravelser i skoven

De enkelte gravsteder er placeret omkring træerne på skovbegravelsespladserne, og der er kun plads til urner. Det skyldes det lovmæssige krav om, at der skal være et kapel i nærheden, før man kan udføre kistebegravelser. Udgravningen til en kiste vil også være væsentligt mere invasiv sammenlignet med udgravningen til urner. Urnerne skal være biologisk nedbrydelige, så de med tiden kan gå i ét med naturen.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Der findes også skovkirkegårde

Skovkirkegård på traditionel kirkegård: Nogle kirkegårde har anlagt en skovkirkegård som et skovligt afsnit i forlængelse af den traditionelle kirkegård. De bliver passet af kirkegården og er ofte kendetegnet ved, at gravstederne er placeret i mere skovlige omgivelser med høje træer.

Skovirkegård i naturen: Nogle skovkirkegårde ligger i skovområder væk fra den traditionelle kirkegård. Denne form for skovkirkegård er kendetegnet ved at være en integreret del af den omgivende natur. De kan være anlagt af kirker, men typisk er det en kommune, der står for skovkirkegården som begravelsesplads.

 

Flere skovkirkegårde i fremtiden

Den første skovbegravelsesplads var den kommunalt drevne Kohaveskov ved Odense, som åbnede i 2014. Siden er flere kommet til, og i 2018 blev den første skovbegravelsesplads, Stensballegaard i Horsens, etableret i et privatejet skovdistrikt. Her er det, i modsætning til de kommunalt drevne skovbegravelsespladser, hvor gravstederne er anonyme, muligt at deltage i urnenedsættelse og få en mindeplade i A5-størrelse på gravstedet.

 

I skrivende stund er 9 skovbegravelsespladser blevet godkendt og etableret, og ifølge Jannik Ahlefeldt-Laurvig er der flere på vej: »Der kommer formentlig fem-seks stykker mere i løbet af året. På sigt vil der nok være omkring 25 skovbegravelsespladser i Danmark.« En urneplads koster mellem 5900 og 6900 og afhænger af taksterne i de kommuner, skovbegravelsespladserne er beliggende i.

 

Godkendte skovbegravelsespladser:

Vordingbord Kommunes Urnebegravelsesplads (Petersgaard Skovbegravelsesplads), Vordingborg

Næstved Kommunes Urnebegravelsesplads (Saltsø Skovbegravelsesplads), Næstved

Lejre Kommunes Urnebegravelsesplads (Ledreborg Skovbegravelsesplads), Lejre

Kalundborg Kommunes Urnebegravelsesplads (Kattrup Skovbegravelsesplads), Jyderup

Horsens Kommunes Urnebegravelsesplads (Stensballegaard Skovbegravelsesplads), Horsens

Favrskov Kommunes Urnebegravelsesplads (Clausholm Skovbegravelsesplads), Hadsten

Mariagerfjord Kommunes Urnebegravelsesplads (Havnø Skovbegravelsesplads), Hadsund

Bornholms Regionskommunes Urnebegravelsesplads (Paradisbakkerne Skovbegravelsesplads), Nexø

Skive Kommunes Urnebegravelsesplads (Hostrup Skovbegravelsesplads), Spøttrup

Læs mere her: https://skovbegravelse.nu/skovoversigt/