Sådan må du parkere på villaveje og i boligområder

Hvis du parkerer på offentlig vej eller privat fælles vej, skal du følge de gældende regler for offentlig parkering. Reglerne gælder, uanset om du parkerer i et villa- eller lejlighedskvarter, men de kan variere fra kommune til kommune.

Det er ikke lovligt at parkere imod køreretning, da det kan skabe gene, både når der parkeres og når du kører derfra igen. Reglen gælder ikke ”mindre befærdede” veje.

 

Reglerne for parkering afhænger af kommunen

Denne artikel tager udgangspunkt i de generelt gældende regler, der er beskrevet i Færdselsloven. Reglerne varierer dog fra kommune til kommune. 

Læs reglerne for hver kommune på vejdirektoratet.dk

Du må som udgangspunkt parkere din bil eller biler, hvor og hvordan du vil på egen grund. Men parkerer du på offentlig vej eller område, skal du følge reglerne for offentlig parkering, uanset om det er en kommunal vej, offentligt parkeringsområde eller privat fælles vej. 

Ifølge en YouGov-undersøgelse foretaget for Bolius parkerer 8 % af de danske villaejere deres bil på offentlig vej. Dertil kommer besøgende, håndværkere med mere. Og er der etageboliger i området, vil antallet af biler på vejen være højere. 

Der kan derfor sagtens blive pladsmangel på villavejen og i boligområder, men det betyder ikke, at du må parkere som du vil. Herunder kan du læse reglerne for, hvordan du ikke må parkere - og hvad det kan betyde, hvis du gør alligevel.

En generel huskeregel er, at du ikke må være til fare eller ulempe for den øvrige trafik, dvs. alt fra fodgængere og cyklister til andre biler og udrykningskøretøjer. Dertil gælder almindelig pli overfor dine medtrafikanter.

LÆS OGSÅ: Pladsmangel på villagrunden: Hvor skal bilerne parkeres?

Sådan må du ikke parkere bilen på villavej og i byområder

Færdselsloven er lang og ligeså afsnittet om parkering. Herunder følger de parkeringsregler, der som oftest dækker et boligområde. Vær opmærksom på, at en parkering er lig med enhver hensætning af bilen. 

  • Parkér ikke foran udkørsel fra boliger, cykelstier, fortove mm. - Du må heller ikke parkere foran indkørsel til eget hus.
  • Du må kun parkere i vejbanens køreretning og i højre vejbane – undtagen på ”mindre befærdede veje”, der er bestemt af din kommune, eller på ensrettede veje. 
  • Parkér hverken helt eller delvist på cykelsti, gangsti, midterrabat, helleanlæg og fortov. Heller ikke selvom det kan lette farbarheden for trafikanter på vejen.

    Udenfor byzoneområder må du godt parkere et køretøj med en totalvægt på under 3,5 ton med en del af køretøjet på fortovet, så længe det ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.
  • Parkér ikke indenfor 10 meter af nærmeste kryds eller tværgående vej.
  • Parkér ikke indenfor 5 meter af udkørsel af cykelsti.
  • Parkér ikke på eller indenfor 5 meter af et fodgængerfelt.
  • Der må ikke parkeres ved afmærkning af et busstoppested eller 12 meter for hver side af skiltet.Parkering uden tilladelse på pladser, der er reserveret til fx handicappede, delebiler eller taxa, er ulovligt.
  • Du skal sørge for, at din parkering ikke gør, at adgangen til andre køretøjer hindres. 

Du må ikke parkere med dele eller hele bilen på fortovet, da det kan genere fodgængere.

Det er ulovligt at parkere foran udkørsel fra fx fortov – heller ikke foran eget hus.

Særlige parkeringsregler med trailer eller campingvogn

Kommunerne kan i lokal bekendtgørelse fastsætte andre regler for parkering og standsning med fx trailer og campingvogn. Informationen skal ligge tydeligt på kommunens hjemmeside. 

Der kan også være særlige regler ift. parkering af campingvogn på egen grund. 

LÆS OGSÅ: Må du parkere en campingvogn i din have?

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Regler for parkering i parkeringszone 

En parkeringszone eller P-zone på offentlige områder skal skiltes tydeligt ved indkørsel til zonen. Inden i zonen skal der skiltes med infotavler, så parkeringsreglerne er synlige for alle. Alle restriktioner skal være oplyst på alle infotavler. 

Parkering helt eller delvist på fx en cykelsti er ikke lovligt.

Der må ikke parkeres indenfor 12 meter på hver side af et busstoppested, medmindre andet er markeret med fx en gul streg på kantstenen. 

 

Straffen, hvis du parkerer ulovligt på offentlig vej

En parkeringsafgift givet af det kommunale, fx kommunale parkeringsbetjente eller politiet, koster 510 kr. I enkelte tilfælde vil bøden fordobles til 1.020 kr.

Der kan blive pålagt en ny parkeringsafgift hver gang, der er gået 24 timer. Du kan maksimalt få tre bøder for samme overtrædelse. I værste tilfælde kan politiet bugsere din bil.

Du vil som ejer af bilen også hæfte for afgiften, hvis en anden har parkeret din bil ulovligt, og vedkommende ikke vil betale parkeringsafgiften – medmindre selvfølgelig bilen var stjålet, så hæfter du ikke. 

Om – og i så fald hvor – kommunen og politiet overhovedet tjekker for ulovlige parkeringer vil variere meget afhængigt af området og kommunen. 

Uanset, om du får en bøde eller ej, bør du altid parkere efter reglerne og forholdene af hensyn til andre trafikanter, såvel bilister som fodgængere og cyklister. 

LÆS OGSÅ: Offentlig vej eller privat fællesvej?

Læs mere om