Har du råd til at dø?

Under halvdelen af Danmarks bedemænd fortæller på forhånd, hvad de forskellige dele af en begravelse koster, og midt i sorgen kan det være svært at sige nej til bedemandens forslag eller jagte et bedre tilbud.

Det kan være mere end svært at sammenligne priserne på bedemændenes hjemmesider. 

Skal kisten være hvidlakeret og med udsmykning? Hvor stor skal bårebuketten være, for at det ser ordentligt ud? Og hvilke sange må man egentlig vælge til ceremonien? De praktiske spørgsmål hober sig op, når man har mistet et kært familiemedlem eller en nærtstående ven og står med ansvaret for at arrangere begravelsen. 

Midt i sorgen og gennemgangen af ligkistekatalogerne på den lokale bedemands hjemmeside melder der sig måske en bekymring for at komme til at betale overpris. Og måske en snert af dårlig samvittighed over at tænke på penge.

Bekymringen for at betale for meget kan forklares med, at man kun sjældent har brug for en bedemand og derfor ikke har rutinen i at overskue pris og ydelser. En anden forklaring er, at mange bedemænd stadig er dårlige til at skilte med priserne, siger Ilyas Dogru, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.

»I et supermarked er der priser på varerne, og forbrugerne kan gennemskue, hvad et mobilabonnement koster. Selvom en del bedemænd er blevet bedre til at skilte med priserne, er det efter vores mening stadig for svært at overskue. Man står jo i en sårbar situation, hvor man måske stoler for meget på den bedemand, man har ringet til først,« siger Ilyas Dogru. 

Gennem flere år har Forbrugerrådet Tænk og brancheforeningen Danske Bedemænd, der organiserer hovedparten af bedemandsfirmaerne i Danmark, arbejdet for at sikre, at det bliver nemmere at gennemskue priserne på en begravelse, men der er et stykke vej endnu. 

30.000 – 50.000 kr. 

er ikke en usædvanlig totalpris for en bisættelse. Udgiften til de mest basale ydelser hos bedemanden såsom kiste, ilægning, urne, kørsel, papirarbejde og honorar ligger i gennemsnit på omkring 13.500 kroner. Dertil kommer prisen for blandt andet: 

• kremering 

• gravplads og gravsten

• blomster 

• gravkaffe 

• dødsannonce

Kilde: Begravelsesguiden.dk

31% 

af danskerne er bange for at dø.

Hvad koster en kiste?

En stikprøveundersøgelse, som Samvirke har foretaget af 338 bedemandsforretninger rundt om i landet, viser, at mindre end halvdelen på deres hjemmeside oplyser udspecificerede prislister på kerneydelser som rustvognskørsel, kister, urner og bedemandens honorar. Hos 4 ud af 10 forretninger må forbrugeren nøjes med pakkepriser uden at kunne se, hvad hver enkelt service koster.  Hver 6. forretning i undersøgelsen har slet ingen priser på hjemmesiden.

Det er langtfra godt nok, mener Daniel Hansen, som stiftede rådgivningsportalen begravelsesguiden.dk i 2012, efter at han selv havde haft en dårlig oplevelse med en bedemand. Portalen hjælper nu pårørende med at navigere på begravelsesmarkedet, og i første halvdel af 2017 gav 3 ud af 4 udtryk for, at de ikke kunne gennemskue prisen og var bange for at betale for meget. Det viste begravelsesguidens egen undersøgelse, da de spurgte 1000 personer. 

»Jeg kan sagtens forstå, hvis efterladte ikke føler sig trygge, når de går til bedemanden, da alle kort ikke altid lægges på bordet. Det betyder selvfølgelig ikke, at alle bedemænd  er ude på at snyde forbrugeren, men det er sådan, forbrugeren kan føle det,« siger han. 

De pakkepriser, som 4 ud af 10 bedemænd har på deres hjemmesider, skal give forbrugerne en fornemmelse af, hvad en begravelse koster. I en pakkepris kan det eksempelvis være en forudsætning, at liget skal hentes på et bestemt hospital, eller at rustvognen højst skal køre 25 kilometer. Men en pakkepris er ikke nødvendigvis en hjælp for forbrugerne, lyder det fra Forbrugerrådet Tænk: 

»Hvis nu den afdøde skal hentes på et andet sygehus, eller man har brug for mere rustvognskørsel – hvad er prisen så? Som forbruger er man ikke hjulpet ret godt, hvis man ikke kan sammenligne priserne direkte. Vi opfordrer derfor forbrugerne til at tage kontakt med 2 eller flere bedemænd, når man skal arrangere en begravelse,« siger Ilyas Dogru.  

Om begravelsesguiden.dk

Begravelsesguiden.dk tilbyder blandt andet forbrugeren økonomisk og juridisk vejledning i forbindelses med begravelser. Portalen anbefaler også bedemænd, som lever op til en række krav om prisgennemsigtighed service og kvalitet. Bedemændene betaler for at blive godkendt af begravelsesguiden.dk. Samtidig betaler de et beløb for de henvisninger, de får af begravelsesguiden.dk.

Kilde: Begravelsesguiden.dk

20% 

af dem, der henvender sig til begravelsesguiden, har enten følte sig snydt, dårligt behandlet eller oplevet fejl i bedemandens ydelse. 

Kilde: begravelsesguiden.dk

Brændes eller begraves?

89,8 procent af de døde øst for Storebælt blev i 2016 brændt, mens blot 77,1 procent  af de døde vest for Storebælt blev brændt. 

Bange for at mislede

Knud Larsen, som er formand for Danske Bedemænd, hvis medlemmer ejer ca. 280 af landets omkring 450 bedemandsforretninger, så gerne, at der kom udførlige prislister på samtlige bedemænds hjemmesider – i det omfang, det kan lade sig gøre.        

»Man kan ikke altid skrive, hvad en blomst eller en dødsannonce kommer til at koste. Det kommer jo an på, hvad folk vælger. Men i forhold til kerneydelserne burde det ikke være noget problem at oplyse specifikke priser eller i hvert fald eksempler på priser,« siger han.  

Når mange bedemænd alligevel ikke gør det, kan det være, fordi de ikke vil risikere at mislede forbrugeren, vurderer Knud Larsen. 

»Mange tænker nok stadigvæk, at de ikke kan oplyse, hvad en begravelse eller bisættelse koster, uden at kende sammensætningen af arrangementet: »Hvis jeg nu siger, at det vil koste 15.000, og det så kommer til at koste 20.000, har jeg så snydt på vægten?« siger han.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Stor fortjeneste  på kister

De danske kistefabrikker sælger ikke kister til private kunder, så har du ikke mod på at bygge kisten selv, skal du omkring en bedemand. Samvirkes gennemgang af danske bedemænds priser viser, at en almindelig hvid kiste til kremering i gennemsnit koster 5.600 kroner, og mange steder er prisen over 6.000 kroner. I indkøbspris koster sådan en kiste typisk mellem 1500 og 2500 kroner, og der kan altså være tale om en fortjeneste på flere tusinde kroner. Formand for Danske Bedemænd Knud Larsen forklarer prisen med, at man ikke bliver rig af at være bedemand, og at man i branchen ofte er til rådighed 24 timer i døgnet.

»Går man til møbelhandleren og køber en stol, vil du også blive overrasket over, hvad avancen er. Bedemænd ved nogenlunde, hvor mange penge der skal til for at få firmaet til at løbe rundt, og dem tjener de blandt andet på avancen på kister, på rustvognskørslen og på honoraret for de opgaver, de løser,« forklarer Knud Larsen.

Få indhenter flere tilbud

Selvom det kan føles uoverskueligt, kan det godt betale sig at bruge lidt tid på at sammenligne priser hos flere bedemandsforretninger. Samvirkes tjek af bedemandsforretningerne viste, at en helt almindelig kiste til ligbrænding koster mellem 3000 og godt 7000 kroner. 

Begravelsesguiden.dk fandt også store prisforskelle, da man i første halvdel af 2017 undersøgte priser hos 250 bedemandsforretninger og gennemgik regninger, som 300 forbrugere havde fået fra bedemanden: priserne for de helt centrale kerneydelser i forbindelse med en bisættelse – som er det, 80 procent vælger  – svinger mellem 10.300 kr. og 19.100 kr.

Alligevel er det meget få pårørende, der rent faktisk indhenter tilbud eller tjekker priser hos flere forskellige bedemænd. I en spørgeundersøgelse foretaget af YouGov for Samvirke svarede kun hver 8. af dem, der har haft ansvaret for at arrangere en begravelse, at de undersøgte priserne hos mere end en bedemand. 

Det overrasker ikke Formand for foreningen Pårørende i Danmark Marie Lenstrup.

»Når man lige har mistet sin mor, er det ikke særlig let at skulle spørge: »Hvad koster det at begrave hende?«. Man får nemt skyldfølelse og skammer sig lidt, hvis man midt i noget, der er så stort og eksistentielt, tænker økonomisk.«

Derfor er det også helt urimeligt, at man ofte ikke har mulighed for at sammenligne priser på de forskellige ydelser, bedemændene tilbyder, uden at skulle henvende sig først, mener hun. 

»Begravelser er bestemt ikke billige. Det er meget sjældent, man som forbruger gør så stort et indkøb uden at have lavet en grundig markedsundersøgelse. Det er man ofte ikke i stand til i en sårbar situation. Samtidigt skal tingene jo gå lidt stærkt, når nogen er død, så man har ofte ikke tid til at indhente tilbud fra 3 forskellige begravelsesforretninger,« siger hun.

54%

har aldrig talt med andre om eller skrevet ned, hvordan deres begravelse eller bisættelse skal foregå.

Er der et testamente?

Næsten 3 ud af 4 danskere har ikke skrevet ned eller fortalt andre, hvordan værdierne efter dem skal fordeles. Har man ikke skrevet et testamente, bliver arven efter en afdød delt efter reglerne i arveloven. 

Ny kultur i branchen

Selvom markedet for bedemandsydelser stadig kan være svært at navigere på, er der sket en markant og positiv udvikling i løbet af de seneste år set fra forbrugernes side af bordet.

I 2011 blev brancheorganisationen Danske Bedemænd idømt en bøde på 400.000 af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for at opfordre sine medlemmer til ikke at anvende priser i annoncer. Bedemændenes argument var dengang, at det var for svært at oplyse priser, der var gældende for alle forbrugere, og man ønskede ikke at mislede kunderne.  

Bedemand er ikke en beskyttet titel

Det kræver ingen uddannelse at åbne en begravelsesforretning. Brancheforeningen Danske Bedemænd har dog som krav til sine medlemmer, at de har gennemført en et-årig praktik hos en bedemand med 2 indlagte teoretiske forløb og en afsluttende eksamen. Franchisekæden Danske Begravelser tilbyder ligeledes et kort uddannelsesforløb med afsluttende eksamen.  

Branchen er desuden af flere omgange blevet kritiseret i medierne for uigennemskuelige priser, fejl og uprofessionalisme. På den baggrund valgte Danske Bedemænd i 2012 efter politisk pres at lave en certificeringsordning i samarbejde med Forbrugerrådet Tænk basseret på kvalitetsledelsessystemet ISO9001. For at blive certificeret skal en bedemand opfylde en lang række krav til kvalitet, og samtidig forpligter forretningen sig til at oplyse 3 priseksempler med priser på de ydelser, der indgår i eksemplet. Certificeringen har haft stor betydning for mentaliteten i branchen, siger formand for Danske Bedemænd Knud Larsen.   

»Branchen har nok været lidt for lukket, og vi havde aldrig formået at forandre kulturen og sætte fokus på kvaliteten og priserne, hvis vi ikke havde lavet en ordning, hvor man kunne opnå en certificering af sin bedemandsforretning,« siger han.

Vidste du, at …

122 begravelsesforretninger er certificeret i den ordning, som er lavet i samarbejde mellem brancheforeningen Danske Bedemænd og Forbrugerrådet Tænk. Ordningen er baseret på det internationale kvalitetsstyringssystem ISO9001 og den europæiske standard for serviceydelser i begravelsesbranchen (DS). Norske Veritas laver uvildige kontroller af, om de enkelte bedemænd lever op til kravene for certificering. Certificeringen skal blandt andet sikre forbrugeren faglig og korrekt vejledning fra en uddannet bedemand, som følger Danske Bedemænds etiske regler.

Kilde: Danske Bedemænd

Organiserede viser priser

Hvor landets bedemænd før internettet kunne have en pointe i, at det var svært at lave udførlige prislister i en lille avisannonce, er der i dag ingen undskyldning for at tilbageholde priser på bedemandens kerneydelser og ekstra services, siger Knud Larsen, der som formand stod i spidsen for at indføre certificeringen.

Knud Larsen ærgrer sig  over, at det altid er brancheorganisationen, der står for skud i stedet for de mange uorganiserede bedemænd på markedet. Det har han måske god grund til. Samvirkes stikprøvekontrol af prisgennemsigtigheden hos bedemandsforretninger viser nemlig, at en langt større andel af medlemmerne af foreningen Danske Bedemænd har udspecificerede prislister i forhold til bedemænd, der ikke er medlemmer af brancheforeningen. Mange har endda en bedre oplysning om priserne, end certificeringsordningen kræver. Er det første gang, man som pårørende skal finde en bedemand, anbefaler Forbrugerrådet Tænk, at man bruger en bedemandsforretning, der er certificeret efter det internationale kvalitetsstyringssystem ISO9001 og den europæiske standard for serviceydelser i begravelsesbranchen. Kig efter logoet fra Dansk Standard (DS) og ISO9001.