5 råd til at behandle sorg sundt

Bliv klogere på, hvordan en sorgproces opleves, og hvordan du tackler din egen og andres sorg.

Sorg er ikke noget, du kommer over. Det er noget, du lærer at leve med.

Det kan være svært – men tal om tabet

Det vigtigste er at tale om sorgen – både din egen og andres. Det er i orden at sige, at man synes, det er svært at tale om, eller at man ikke ved, hvad man skal sige. Bare det, at man åbner op for at tale om sin sorg, hjælper.

Du skal i gang med at forstå det ufattelige

Den døde kommer aldrig mere tilbage. Det kan være næsten ufatteligt at skulle forstå, og nogle bruger lang tid på at forstå, at det er uigenkaldeligt og hedder aldrig mere. Mange ser den afdødes fysiske krop, efter at personen er død, hvilket hjælper til forståelsen af, hvad der er sket. Men selvom man forstår det med hovedet, kan det være svært at forstå med maven. Mange ser personer på gaden, som ligner den, de har mistet, eller de føler trang til stadig at ringe til den døde. 

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Forsøg ikke at spole sorgen igennem

Du kan ikke sætte farten op på sorgprocessen. Selvom de første uger og måneder efter tabet ofte er kaotiske og smertelige, vil de fleste opleve, at de over tid vil kunne tilpasse sig hverdagen igen. Det tager typisk cirka et halvt år i en sund sorgproces. Hvis symptomerne på sorg er meget udtalte eller strækker sig over mere end seks måneder, kan der være tale om kompliceret sorg. 

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Du skal ikke igennem sorgen, men leve med den

Sorgen vil almindeligvis udvikle sig til vemod. Mange oplever for eksempel vemod,  når de får et barn, bliver gift eller oplever noget andet stort i deres liv, hvor det ville være naturligt at dele oplevelsen med en mistet. 

Du kommer videre i en ny udgave

At komme videre med sit liv på en god måde handler for unge mennesker om at skulle finde ud af, hvem man er som person, når man ikke længere har sin far eller mor at læne sig op ad. For voksne handler det også om at finde nye roller, nye relationer og en identitet uden den afdøde. Er det en ægtefælle, der er død, skal nogle lære at stå alene måske for første gang i mange år.

Hold øje med faresignalerne 

I en kompliceret sorgproces undgår den sørgende enten sorgen eller sørger så meget, at vedkommende ikke kan komme videre med sit liv. 

Psykiske tegn på kompliceret sorg

Den sørgende har stadig efter cirka et halvt år overvejende følelser af:

 • Savn/ked-af-det-hed
 • Længsel
 • Tomhed
 • Vrede
 • Skyld
 • Hjælpeløshed
 • Koncentrationsbesvær
 • Tab af fremtidsperspektiv

Fysiske tegn på kompliceret sorg

Den sørgende oplever stadig efter cirka et halvt år overvejende:

 • Søvnproblemer
 • Mangel på energi
 • Appetitændringer
 • Hovedpine
 • Mavepine
 • Hjertebanken
 • Social isolation
 • Ændrede seksualvaner

Det er vigtigt at understrege, at disse følelser og symptomer også kan være en del af den sunde sorg, men her uden at dominere sorgprocessen.

Kilde: Preben Engelbrekt, sociolog, psykoterapeut og medstifter af samt direktør for Børn, Unge & Sorg

Læs mere om