Frivillighed gør dig sund

Frivilligt arbejder hjælper og gavner andre mennesker, og en stor del af danskerne mener, at frivilligt arbejde bidrager til livskvalitet og velfærd, både for modtagerne og de frivillige. Ifølge en ekspert, Samvirke har talt med, bidrager frivillighed til et bedre fysisk og psykisk helbred.

Frivilligt arbejde kan være alt fra socialt samvær med ældre på plejehjem til oprydning i naturen. Fælles for aktiviteterne er, at de hjælper andre og samtidig styrker den frivillige fysisk og mentalt.

At være frivillig

Gennem frivilligt arbejde har man mulighed for:
– At gøre noget for nogen
– At have social kontakt med andre mennesker
– At holde sig fysisk og åndeligt i gang

Det er 3 forhold, der anses som nødvendige forudsætninger for et godt liv. De kaldes også ”lykkefaktorer”.

Alle, både frivillige og dem, der modtager den frivilliges indsats, får altså noget positivt ud af det frivillige arbejde både fysisk og mentalt.

Et af kendetegnene ved frivilligt arbejde, er det, Hans Stavnsager kalder kontant afregning: At man hurtigt oplever at få positive fysiske eller mentale gevinster gennem arbejdet. Er det omvendt ikke tilfældet, stopper man ofte med at være frivillig igen. 
 

Se, hvad vi ellers skriver om: #frivillighed, #sundhed og #velvære