ÆgÆg / Se hele temaet
Samvirke samvirke@fdb.dk

Kend dine æg - og kend forskel på buræg, økologiske æg og æg fra fritgående høns

Se her, hvordan æg fra burhøns, økologiske æg og æg fra fritgående høns bliver produceret
Af Inger Abildgaard | Foto: Colourbox | 3. marts 2016

Buræg

Hønsehus: Buræg er lagt af høns, der lever i bure lavet af trådnet. Der må være 13 høns per kvadratmeter.

Der skal være rede og siddepind, og hønsene skal have mulighed for at sandbade i en del af buret. Stalden må gerne være helt uden vinduer.

Hønsegård: Burhøns har ingen mulighed for at komme ud i fri luft.

Næbtrimning: Tidligere har næbtrimning været tilladt, men den danske ægbranche har besluttet at stoppe næbtrimning på hønekyllinger, der producerer æg.

Foder: Foderet til burhøns kommer fra konventionelle afgrøder. Der kan være anvendt gensplejsede afgrøder til foderet.

Udbredelse: Cirka 60 procent af de æg der produceres i Danmark, kommer fra burhøns.

Skrabeæg

Hønsehus: Skrabeæg kommer fra høns, der går i flokke uden nogen øvre grænse for størrelsen. I praksis kan der være op til 17.000 høns i en flok. I stalden må der være op til 9 høns per kvadratmeter.

Stalden skal være indrettet med reder og siddepinde. Mindst en tredjedel af arealet skal være dækket med sand, halm eller anden strøelse. Det er tilladt at have skrabehøns i flere etager i et hyldesystem, blot der er 45 cm frihøjde på hver hylde. På den måde kan der sættes flere flokke ind i en enkelt stald. Stalden må godt være uden vinduer.

Hønsegård: Skrabehøns har ikke mulighed for at komme udendørs. Der er ikke krav om vinduer i stalden.

Næbtrimning: Siden juli 2014 bliver der ikke længere trimmet næb på høns, der lægger skrabeæg.

Foder: Skrabehøns får ligesom burhøns konventionelt foder.

Udbredelse: Cirka 18 procent af den danske ægproduktion er baseret på skrabehøns.

Frilandsæg

Hønsehus: Frilandsæg kommer fra høns i flokke, hvor der ikke er nogen øvre grænse for, hvor stor flokken må være. Der er op til 9 høns pr. kvadratmeter, og der er krav om reder og siddepinde i huset. Fritgående høns skal have strøelse som sand eller halm på mindst en tredjedel af gulvet.

Hønsegård: Fritgående høns har adgang til et udendørs areal på minimum 4 kvadratmeter pr. høne.

Næbtrimning: Siden juli 2014 bliver der ikke længere trimmet næb på fritgående høns.

Foder: Konventionelt.

Udbredelse: Omkring 8 procent af de danske æg er lagt af fritgående høns.

Økologiske æg

Hønsehus: Økologiske æg kommer fra høns, der lever i huse med op til 3000 høns i en flok. Der må være op til 6 høns pr. kvadratmeter i hønsehuset. Hønsene skal have siddepinde og reder.

Mindst en tredjedel af gulvet skal være velforsynet med strøelse som halm eller sand. Strøelsen skal give hønsene mulighed for at støvbade. Ved at baske med vingerne og skrabe med fødderne under støvbadningen kan hønsene fjerne fedt og snavs fra deres fjer. Der skal være dagslys i stalden.

Hønsegård: Økologiske høns skal året rundt have adgang til et udendørs areal på mindst 4 kvadratmeter pr. høne. Hønsegården skal være dækket af græs eller anden vegetation, desuden skal der være læ og beplantning. En gang om året skiftes der til en anden hønsegård, hvorefter den gamle skal være fri for høns i et år. Dette er for at forebygge angreb af parasitter og for at beplantningen kan blive genskabt, når hønsene har rodet i den.

Næbtrimning: Økologiske høns har aldrig været udsat for næbtrimning

Foder: Økologiske høns får økologisk dyrket foder og får adgang til grovfoder som eksempelvis græs, ensilage, der er konserveret græs, gulerødder eller roer.

Udbredelse: Cirka 14 procent af den danske ægproduktion er økologisk. Det vil sige at danske økologiske høns lægger lidt over 7000 tons æg om året.

Kilde: Økologisk Landsforening og Danæg

Artiklen er første gang udgivet i 2012. Artiklen er opdateret med nye oplysninger om næbtrimning i marts 2016. 

Mere om økologi

Kommentarer til artiklen

Det med at kalde æg for økologisk er noget vrøvl

Alle dyr som er fritgående får alle di gifter der flyver udde i naturen og det gælder for alle dyrarter uden undtagelse for al det skit som vi udleder i naturen falder allesteder så derfor er det noget vrøvl at sige det er mere giftfri end andre det er lige mejet vad du spiser alt er fourennet af al det som vi lukker ud i Naturen og der er jo ingen der vil lade være med at sprøjte eller køre i biler eller vad fabrikker udlokker vil di blive ved med vad så end folk siger så lad være med at kalde noget økologisk når det ikke passer det var så min kommentar med hilsen fra en gammel Bonderøv ,

- Helge Ejvind Larsen - 16. maj 2012 10:54

Økologi

Det er jo trist at se en "gammel bonderøv" har den indstilling til tingene, det forklarer jo en hel del om hvorfor naturen har lidt, og stadig lider overlast når jeg ser sådan en udmelding.
Ser man på det som Helge, findes der intet der er økologisk hvis der skal gå's i detaljer, de kan kun råbe op.
Vi har alle et ansvar for naturen, men der er desværre ikke ret mange der tager det alvorligt.
Så længe forbrugerne ikke gider betale for nogle "giftfri" varer kan de jo ikke sælges.

Hilsen en bonderøv's søn

- Leif Hansen - 17. maj 2012 13:18

Høns

Det er sørgeligt som vi behandler dyr i Danmark. Det er lige til at græde over. Selv ølologiske høns har det jo ikke godt og lever jo osse en kummerlig tilværelses . Jeg synes faktisk ikke vi kan være det bekendt.

- AnonymAnne lønne - 18. maj 2012 06:11

Fejl: Burhøns i hønsehus

Der kan være op til 13 pr. kvadratmeter - ikke 13 pr. kvarte kvadratmeter, som artiklen siger.

- Maja - 1. jul 2012 12:50

bure eller fritgående

som jeg ser det er der ingen dyr som bliver brugt til slagtning eller som høns at levere noget spiseligt til os mennesker, der har det godt, det er jo et spørgsmål om mængde og penge, og tror ikke der er nogle der syntes det er rart at tænke på, men

- Michael Mørch - 17. feb 2013 11:09

hov

kom til at trykke send for tidligt..:-) nej min mening er blot hvis man går meget op i at dyrene skal have det godt bliver man nok nødt til at flytte ud på landet og selv give dyrene det man mener de har fortjent, altså selv bure dyr inde, på en måde som de kan lide.:-)) alternativt kan man helt lade være med at spise kød, æg mm. men skulle alle høns være frie ville det vist ikke være muligt at få æg nok til at dække vores behov..

- Michael Mørch - 17. feb 2013 11:16

att. Høns Det er sørgeligt som vi behandler dyr i Danmark. Det e

- Torbjørn - 25. mar 2013 10:09

burhøns - føj og andre dyr.

Vi har her i danmark rigtig god mulighed for at holde høns/køer/grise osv. på den "rigtige" måde- hvis man ellers ville gøre det.
Dem som producer vores slagterdyr, kan og har mulighed for at lade dyrene have et "godt" live mens de lever. Vi skal bare lidt tilbage til den tid hvor man landmanden ikke var underlagt alle de penge de kan modtage for at producer dyr til mad. ALLE DYR SKAL HAVE MULIGHED FOR AT KOMME UD PÅ MARKEN OG FOR HØNS VEDKOMMENDE SKAL DE OGSÅ HAVE LOV TIL AT VÆRE UDENDØRS OG LEVE ET RIGTIG HØNSELIV. Det skulle også være sådan at dyr som stadigvæk bliver transporteret fra land til land bare for at blive slagtet - burde forbydes, bare fordi der kan spares penge på at få dyret slagtet lidt billiger et andet sted. Det skulle koste 2000 kr pr. dyr hvis man ville sende sine dyr til slagtning i et andet land. Og det skulle gælde for alle dyr.
Vi har stadigvæk her i dk en overproduktion af kød/mælk osv, -så jeg tror nu ikke på at der er nogle som kommer til at lide nød og ikke kan få deres æg eller deres kød - bare fordi vi behandler dyrene som de burde behandles.

- jane - 14. aug 2013 08:40

Træls!

Det er så træls for de høns.. Jeg køber udelukkende kun økologiske og fritgående.. Jeg nægter at støtte de forholde der er på de andre!!! Sikke en skam at vi ikke har mere respekt for dyr her i Danmark!

- Katrine - 15. apr 2014 20:32

Høns :)

Vi har selv høns, selvom vi bor i Ishøj i et ret tætbebygget kvarter. Vi har 4 høns, der lægger ca. 2-3 æg om dagen. Det er en fantastisk ting at gå ud i redekassen og hente æg. Det burde alle prøve.

- Jette Martlev - 17. apr 2014 11:28

Buræg

Overordnet set, er der kun en som bestemmer hvilken slags æg der skal produceres, og det er forbrugeren! Jeg vil mene at alle har råd til øko -æg. Butikkerne har også ofte en del af skylden - tilbud på buræg og overpris på øko-æg. Personligt forstår jeg ikke de som køber Buræg, har aldrig og vil aldrig gøre det. Pt har vi selv Høns i haven som får ØKOlogisk foder og masser af årstidens grønt - super æg. Og hvis ikke vi selv har så køber vi naturligvis øko æg, som vi mener - er toppen af købe æg.

- Knud Erik - 6. apr 2015 11:20

Næbtrimning

Hvad hulen er det ???

- Elsebeth Hansen - 8. apr 2015 11:05

Ikke læs dette

Hej,alle sammen, Dette er ikke et joke.

Jeg hedder kaj!

- Kaj - 23. apr 2015 13:53

jeg er sej

hejjjjjjj spørg dig selv

- Romse - 29. feb 2016 13:35

Næbtrimning

Næbtrimning bruges ikke længere i produktion af æg fra hverken burhøns, fritgående høns eller høns, der lægger skrabeæg. Næbtrimning har aldrig været anvendt ved økologisk ægproduktion. Ved næbtrimning brændte eller skar man en tredjedel af overnæbbet væk på helt små kyllinger. Man gjorde det for at undgå, at de hakkede hinanden. I 2013 afskaffede branchen næbtrimning af burhøns. I 2014 skete det samme for skrabe- og fritgående høns.

- iha - 1. mar 2016 10:45

Buræg

Hvilke slags æg bruges til pasteuriserede æg?
Hvilke slags æg bruges af bagere og brødfabrikker?
Tidligere brugtes "knægæg"

- Asger Brøgger - 29. aug 2016 09:46

buræg

knægæg =knækæg

- Asger Brøgger - 29. aug 2016 09:48

Problemstilling ved høns

hej

- Lasse Østergaard Reich - 21. sep 2016 12:43

Kommenter artiklen

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.
Mad/Tema

Temaet  Æg