Tåler miljøet hexafosfat?

Jeg har nu hørt, at hexafosfat er skadeligt, når det udledes med spildevandet. Kan I anvise alternativer?
?

Jeg har hidtil brugt hexafosfat til at neutralisere kalk ved vask i vaskemaskine samt til et par årlige afkalkninger af selve maskinen.

Det har jeg gjort for at holde tøjet pænt og undgå, at vaskemaskinen kalker til. Jeg tilsætter også lidt eddike til sidste hold skyllevand, men undgår skyllemiddel.

Jeg har nu hørt, at hexafosfat er skadeligt, når det udledes med spildevandet. Kan I anvise alternativer?

Kamma Skov, Brønshøj

Svar fra Leif Skibsted

Den hvide belægning, man hurtigt ser på varmelegemet i elkogekedler, er kalk eller calciumcarbonat, der udfældes fra grundvandet ved opvarmning. Calciumcarbonat udfældes også, men knap så synligt i vaskemaskiner, kaffemaskiner, vandvarmere og i mindre grad i opvaskemaskiner.

Calciumcarbonat kan opløses og dermed fjernes ved reaktion med syre, der omdanner carbonat til kuldioxid og ses som en brusen, eller ved at binde calcium med stoffer som » hexafosfat « og andre phosphater. Som syre anvendes eddikesyre, citronsyre ( der virker både som syre og som calciumbinder) og i wc-rensemidler også svovlsyre. Disse syrer belaster ikke miljøet, når de anvendes korrekt.

Phosphat er derimod et næringssalt for planter og alger og giver anledning til algevækst i vandløb, søer og fjorde og forårsager iltsvind og søges derfor fjernet i rensningsanlæg for spildevand. Phosphat var tidligere en vigtig bestanddel af vaskepulver, men erstattes nu af andre stoffer, der binder calcium, og som ikke er næringssalte.

Man bør regelmæssigt afkalke de omtalte husholdningsmaskiner, da strømforbruget ellers bliver alt for højt, og de i øvrigt kan ødelægges. Til kaffemaskiner og el-kogekedler kan anvendes eddikesyre eller citronsyre, til opvaskemaskinen citronsyre, mens vaskemaskiner ikke tåler syre og bør afkalkes med ikke-sure stoffer som »hexafosfat«.

Miljøbelastningen ved en lejlighedsvis afkalkning med phosphater skønnes at være acceptabel. I det daglige kan man ved vask justere mængden af vaskepulver for at undgå kalkudfældning i tøjet. Tilsætning af lidt eddike til skyllevandet hjælper også, og det tåler vaskemaskinen.

Følg i øvrigt altid brugsanvisningen for vaskemaskinen, og doser vaskepulver efter vandets hårdhed, der varierer meget fra egn til egn, og som vaskepulveremballagen giver vejledning om. Opvaskemaskiner beskyttes i øvrigt mod kalkaflejring gennem ionbytning, det er derfor, man tilsætter salt.

Leif Skibsted er professor i fødevarekemi ved Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet.

Se, hvad vi ellers skriver om: #vand og #forurening