Støtter Coop halalslagtning?

Coop køber ikke aktivt halalslagtet kød, og sikrer samtidig at slagtninger overholder Justitsministeriets regler, der skal sikre, at alle dyr bedøves før slagtning.
?

Jeg undrer mig over, at Coop ikke tager afstand fra halalslagtning af kyllinger og køer. Det er en uetisk måde at slagte dyr på, fordi dyrene stresses på en unødvendig måde.

Esther Thomsen, Solrød Strand

Svar fra Esben Meier

For Coop er det vigtigt, at et dyr ikke lider unødigt under slagtning, og at denne slagtning foregår med hensyn til dyret og under kontrollerede former. Ved slagtninger på autoriserede slagterier er det veterinærkontrollen, der fører tilsyn med såvel hygiejne som dyrevelfærd, og disse slagtninger foregår under hensyntagen til de af EU/Danmark fastlagte procedurer.

I Danmark er det Justitsministeriet, der lovgiver om dyreværnsforhold, og ud fra vejledning fra Dyreetisk Råd er der fastlagt regler for, hvorledes slagtning af dyr skal foretages. Disse regler betyder blandt andet, at alle slagtedyr skal bedøves, før de aflives – også de dyr, der halalslagtes. Dyreetisk er der således intet, der adskiller en dansk halalslagtning fra enhver anden dansk slagtning. Vi i Coop køber ikke aktivt halalslagtet kvæg, men da de danske slagterier, som vi handler med, af og til halalslagter kvæg, kan vi ikke udelukke, at en vis andel af det kød, vi får, stammer fra halalslagtet kvæg.

Alt fjerkræ er halalslagtet, undtagen få specialproduktioner. Som hovedregel skal fjerkræ derfor regnes som halalslagtet. Lammekød regnes som halal, da det hører til undtagelserne, at det ikke er halal. Svinekødet er selvsagt ikke halalslagtet, dog skal det siges, at de slagtemetoder,  der anvendes på de danske svineslagterier, ligner halal til forveksling.

Esben Meier er kategorigruppechef for fersk kød, fjerkræ og fisk hos Coop.

Se, hvad vi ellers skriver om: #kød, #coop og #etik