Spørgsmål og svar om dambrugsfisk

Op mod halvdelen af de fisk, vi spiser i verden, er opdrættede i dambrug og havbrug. Dambrugsfisk lever i anlæg på land. Seniorrådgiver Villy Juul Larsen fra Dansk Akvakultur svarer på spørgsmål om fisk fra dambrug.

Her er nogle typiske spørgsmål og svar om fisk fra dambrug:

  • Hvad er dambrugsfisk?
  • Hvorfor opdrætter vi fisk i dambrug?
  • Hvad er forskellen på dambrug og havbrug?
  • Hvilke fisk opdrættes i dambrug?
  • Hvor kan man købe fisk fra dambrug?

Det er fisk, som er opdrættet i anlæg på land med ferskvand fra væld, bække eller åer. Man kan sammenligne det med at holde dyr i landbruget. Som når en landmand f.eks. holder køer.

Hvorfor opdrætter vi fisk i dambrug?

Når vi opdrætter fisk, kan vi bedre kontrollere produktet, end vi kan med vilde fisk. Som opdrætter ved du, hvad du leverer fra start til slut. Desuden er opdrættede fisk en slags erstatning for forbruget af vilde fisk. På verdensplan udgør opdrættede fisk fra dambrug og havbrug i dag op mod 50% af vores forbrug af fisk. Forbruget af opdrættede fisk er med til at fjerne noget af presset på forbruget af havets vilde spisefisk - torsk, rødspætter, tun osv.

Hvad er forskellen på dambrug og havbrug?

Dambrug ligger på land ved åer og bække og opdrætter fisk i ferskvand, mens havbrug ligger i havet, hvor der naturligvis er saltvand. I Danmark opdrætter vi mest regnbueørreder i dambrug, der normalt sælges som portionsfisk på 300-500 gram. Men nogle regnbueørreder går videre til havbrugsproduktion, efter de har levet i dambrug det første halvandet år af deres liv. Når de vejer 600-800 gram bliver de sat ud i havbrug.

(Indholdet forsætter efter annoncen...)
(Indholdet forsætter efter annoncen...)
(Indholdet forsætter efter annoncen...)

Hvilke fisk opdrættes i dambrug?

I Danmark opdrætter vi stort set kun ørreder. De udgør 95% af alle opdrættede fisk herhjemme. Den mest almindelige art er regnbueørred. Vi importerer opdrættede laks fra Norge, Skotland, Irland og Chile. I landene ved Middelhavet opdrætter de især havbars. Fra Asien importerer vi opdrættede pangasius og tigerrejer.

(Indholdet forsætter efter annoncen...)
(Indholdet forsætter efter annoncen...)
(Indholdet forsætter efter annoncen...)

Hvor kan man købe fisk fra dambrug?

Opdrættede fisk udgør op mod halvdelen af vores forbrug af fisk. Derfor er de en del af det almindelige sortiment hos fiskehandleren og i detailbutikker.

Se, hvad vi ellers skriver om: #forbrug, #sundhed, #mad, #natur, #miljø, #fisk og #bæredygtighed