Skoven kan kurere stress

Skov er medicin for stressramte og kan helbrede langt bedre end anden stressbehandling, siger forskningsstudier.

Mennesker, der er meget stressede, kan have svært ved at være sammen med andre mennesker, fordi de føler, mennesker stiller for mange krav til dem. Men træerne og den vilde natur stiller ingen krav til os.

Træer er sunde for alle os i byen

Et stort studie lavet af Statens Institut for Folkesundhed og Skov & Landskab, hvor over 20.000 danskere deltog, viser, at folk, der bor mere end en kilometer fra et grønt område, har et dårligere alment helbred, føler mere fysisk smerte og oplever et højere stressniveau end folk, der bor tættere på naturen. Ligeledes er der også større sandsynlighed for, at du er overvægtig, hvis du bor langt fra et grønt område.

Svenskerne siger, at skoven virker

Forskningsstudier fra den svenske sygesikring tyder på, at denne form for terapihaver har en meget god effekt på de stressramte. De svenske tal viser, at 75 procent vender tilbage til deres job eller uddannelse efter 12 ugers behandling i skovhaven. Og 98 procent oplever, at de får det bedre. Til sammenligning kommer under 40 procent tilbage i job efter anden stressbehandling – såsom psykologsamtaler, vurderer den svenske sygesikring.

Kroppen har brug for hvile

I Danmark føler godt 12 procent sig ofte eller meget ofte stressede, viser tal fra den Nationale Sundhedsprofil 2010, udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed. Så der er brug for stressbehandling i Danmark. Sus Sola Corazon, der er pædagogisk psykolog og ph.d.-studerende på Skov & Landskab, fortæller om forskningen med stressramte og terapi i naturen:
»Når man har været stresset et stykke tid, har kroppen brug for at slappe af og komme ud af den stressede tilstand. Her er det ikke nok at sove. Kroppen har også brug for at hvile sig i vågen tilstand,« forklarer Sus Corazon, der har udarbejdet behandlingsplanerne for den nye terapihave i Nordsjælland.

Bedre at kigge ind i et træ end ind i en væg

Stressstudier viser, at hvis man stresser en gruppe mennesker blandt andet med komplicerede regnestykker og derefter måler, hvor hurtigt de kommer ud af den stressede tilstand, vinder naturen.
»At kigge på et træ eller et hav med bølger giver lige præcis den menneskelige hjerne nok at lave, så vi føler os stimulerede og samtidig afslappede,« siger Sus Corazon og forklarer, at hvis man for eksempel opholder sig i et hvidt rum, er der for lidt til, at man kan blive opslugt, og ens tanker bliver ved med at kredse omkring det, der stresser.

Træerne kræver ikke noget af os

Mennesker, der er meget stressede, kan have svært ved at være sammen med andre mennesker, fordi de føler, at mennesker stiller for mange krav til dem.
»Den vilde natur er noget af det mindst krævende. Fordi den ikke skal passes, men kan klare sig selv. Hvorimod din egen have kan virke krævende, fordi den kalder på lugning, vanding og anden pleje,« siger Sus Corazon.

Behandling i terapihaven er indtil videre ikke dækket af Sygesikringen, og prisen for et behandlingsforløb er ikke fastlagt. Vil man vide mere kan man kontakte Stresscentret Kalmia.

Se, hvad vi ellers skriver om: #stress, #skov og #afslapning