Sig farvel til plastikposerne

Plastikposer er unødigt frås, men hvorfor kan man ikke købe papirsposer til sine varer, når man har handlet i supermarkedet?
?

Man ser tit kunder, der kommer til supermarkederne med bæreposer fulde af dåser og flasker, som lægges i anlægget for flaskepant, hvorefter de tomme poser smides i affaldsspanden. Når de er færdige med indkøbene, køber kunderne nye indkøbsposer - hvilket efter min mening er noget unødigt frås.

Derfor foreslår jeg, at Coop går foran og helt afskaffer engangsindkøbsposer af plast, når de nuværende beholdninger er opbrugt. Man kunne tilbyde medlemmerne en eller to indkøbskurve til en lav pris, alternativt kunne man afløse bæreposer af plast med de bæreposer af svært genbrugspapir med rektangulær bund, som bruges af Coop i Sverige.

Sådanne har også tidligere været brugt herhjemme blandt andet af Prima-Kæden - og har den fordel, at de kan genbruges, er lettere at pakke f.eks. mælkekartoner i - og når de er udslidt, kan de gå i containerne til papirgenbrug.

Jørgen Fasmer, Virum

Svar fra Claus Olesen

Hvert år sælger vi mange millioner plasticposer i vores butikker. Produktion og bortskaffelse af plasticposer er i sig selv ikke verdens største miljøproblem. En stor del af plasticposerne er lavet af genbrugsplast, men det er klart, at alene mængden medfører et betydeligt ressourceforbrug, og også bortskaffelsen gennem forbrænding medfører en belastning. Derfor vil det reducere miljøbelastningen betydeligt, hvis vores kunder enten benytter plasticposen flere gange eller anvender en genanvendelig pose. 

Vi sælger både plasticposer og genbrugelige indkøbsposer. Vi har før forsøgt at sælge papirposer, hvor kunderne kunne vælge mellem poser af papir eller af plastic, men langt den største del af kunderne valgte plastic frem for papir.

Claus Olesen er kategorigruppechef for indirekte varer dvs. kødbakker, bæreposer, bon'er etc.

Se, hvad vi ellers skriver om: #indkøb og #plastik