Samarbejder Coop med Tvind?

Coops butikker har nogle gange containere til indsamling af brugt tøj. Kan det passe af noget af tøjet sendes til Tvind? Nej, lyder svaret fra Coops informationsdirektør.
?

Det undrer mig, at der udenfor Brugsen og Fakta står grønne tøjindsamlingscontainere fra UFF – Ulandshjælp fra Folk til Folk. Er UFF ikke en del af Tvind-imperiet? Et imperium, hvor flere i ledelsen lever i sus og dus for i hvert fald en del af de penge, der kommer ind ved tøjsalget, og hvor flere i ledelsen aktuelt er efterlyst, tiltalt for blandt andet svindel med nogle af de indsamlede midler.

Hvis I kan bekræfte ovenstående, hvordan kan I så forsvare indsamlingen, uagtet at en eller andel del af de indsamlede midler da sikkert går til u-landshjælp?

Poul Thomsen, Esbjerg

Svar fra Jens Juul Nielsen

Vi har for mere end 10 år siden meddelt UFF, at vi ikke ønsker nogen form for samarbejde med dem. Begrundelsen er, at der er for stor forskel mellem deres og vores værdigrundlag. Vi har i stedet indgået en aftale med Dansk Røde Kors, der har retten til at have tøjcontainere opstillet ved vore butikker. Så når vi bliver opmærksomme på, at det alligevel i nogle tilfælde er lykkedes dem at få opstillet en container på et areal, vi disponerer over, beder vi dem fjerne den igen.

Jens Juul Nielsen er informationsdirektør hos Coop Danmark.

Se, hvad vi ellers skriver om: #indkøb, #genbrug og #coop