Kød kan komme fra laboratoriet

Snart kan kød fremstilles helt uden at slå dyr ihjel. Forskere i hele verden prøvet at bygge kød i laboratoriet.

Hvorvidt danskerne er parate til at sætte gaflen i stamcellefars, må fremtiden vise.

Kød fra glas

Stamcellekød hedder også in-vitrokød, der betyder ’i glas’ et produkt, der er fremstillet i et laboratorium og ikke af et levende væsen, f.eks. i et reagensglas eller en petriskål

Stamcellekød er kød bygget af celler fra dyr

En steg kan komme fra en ko, kalv eller okse, måske endda fra en gris, et får eller et gedekid, men her stopper fantasien også for mange.
I fremtiden kan vi dog forvente, at kød også kan komme fra petriskåle. Det siger forsker ved Århus Universitet Niels Oksbjerg fra Institut for Fødevarekvalitet:
»Jeg forventer, at stamcellekød bliver et supplement til den konventionelle kødproduktion på sigt. I første omgang kunne stamcellekød være noget man kunne iblande fars«.

Forskningen mangler et økonomisk skub

Han fortæller at der er stor interesse internationalt i at forske i kød dyrket i laboratoriet. Men at forskningen stadigvæk mangler at få solid økonomisk opbakning, før forsøgene kan blive til virkelighed og ende ude i køledisken hos forbrugerne.

Der er mange munde der skal mættes i fremtiden

FN vurderer at vi i 2050 er 9 milliarder mennesker, og at efterspørgslen på kød vil stige markant.
»Derfor er der et enormt potentiale i at dyrke kød i laboratoriet. Det kan være med til at brødføde den voksende befolkning og den stigende efterspørgsel på kød. Derudover har kød fra laboratoriet en række iboende fordele. Eksempelvis er vandforbruget mindre, der er mindre forurening, det kræver mindre plads, man behøver ikke tænke på dyrevelfærd også videre,« siger seniorforsker Niels Oksbjerg.

Der er perspektiv i at spise ’kød fra glas’

Mindst 18 % af verdens drivhusgasser kommer fra kødproduktionen, fordi især køerne udleder mange drivhusgasser. Det korn, soja og andre planter, dyrene spiser, kunne i stedet have været brugt til at brødføde verdens voksende befolkning, hvor der allerede i dag er en milliard mennesker, der sulter. Mindre kød fra dyr kunne også give plads til mere natur, fordi der i stedet for at dyrke afgrøder til dyrene kunne være plads til vild natur.

Den store udfordring er at dyrke kød der ikke er fladt

Bankekød kan være lækkert, men i stamcelleforskningen er den store udfordring at bygge kød, der er tredimensionelt og ikke bare fladt. Og indtil videre kan forskere kun få kødet til at vokse i bredden og ikke i højde.
Hvorvidt danskerne er parate til at sætte gaflen i stamcellefars, må fremtiden vise.

Se, hvad vi ellers skriver om: #dyrevelfærd og #vegetar