Hvorfor er grillbriketterne hentet på den anden side af jorden?

Det er ikke simpelt at lave et miljøregnskab for grillbriketter miljøpåvirkning. Dog er briketter fra Vietnam ofte mere miljøvenlige end birketter hentet i Sverige.
?

Sad i Sverige og hyggede foran pejsen, da vi opdagede, at de medbragte træbriketter fra Coop er importeret fra Vietnam. Det giver ikke mening, når Sverige er fuld af træ! Er det konkurrencen? Det er ikke etisk at bringe træ, der skal brændes, den halve jordklode rundt først – øv! Og så står det med bittesmå bogstaver, så forbrugeren forhåbentlig ikke lægger mærke til det eller?

Marianne Arbirk, Allerød

Svar fra Thomas Roland

Det er rigtigt, at vi sælger træbriketter fra Vietnam, men vi har dog ikke noget ønske om at skjule, hvor de kommer fra, så det er ikke derfor, oprindelseslandet ikke står med større skrift.

Jeg har talt med vores kategoriansvarlige og også undersøgt, om du har ret i din antagelse af, at det ikke er godt for miljøet at hente briketter langvejsfra. Og det viser sig at være et noget mere kompliceret spørgsmål, end man skulle tro. 

Briketter skal helst laves af savsmuld og spåner – dvs. rester fra f.eks. møbelindustri eller anden træforarbejdningsindustri – og ikke af hele træer, der kunne udnyttes bedre til andre formål. Vietnam er i dag et land med en meget stor træindustri. De forarbejder træ, som ikke kun stammer fra Vietnam, men fra mange dele af Asien. Derfor giver det god mening at udnytte restproduktet fra denne industri til produktion af briketter. Miljøomkostningen ved at transportere briketterne med skib til Europa er meget lille – det er f.eks. langt værre, at du tager briketterne med i bil til Sverige, blot for sammenligningens skyld. 

Ingredienserne i vores briketter kan spores i overensstemmelse med EU’s nye direktiv (FLEGT), så vi kan være sikre på, at de ikke stammer fra illegalt skovet tømmer. 

Vi har i andre perioder også solgt briketter produceret i de baltiske lande, hvilket jo næsten er i vores nærområde. Men i øjeblikket får vi mere brændværdi for pengene, om man så må sige, ved at udnytte overskuddet fra den vietnamesiske møbelindustri. 

Lokalt skovet træ, der er tørret tilstrækkeligt, og som benyttes i en moderne brændeovn med høj effektivitet, vil naturligvis altid være det optimale i forhold til ressourceudnyttelsen.

Thomas Roland er ansvarlighedschef - og er blandt andet afdelingschef for Coop Ansvarlighed, der arbejder med etisk handel, sundhed og miljø.

Se, hvad vi ellers skriver om: #indkøb, #forurening og #grill