Hvordan ved man, at korn er sundt?

Fuldkorn er godt, men hvor godt i forhold til almindeligt mel?

Man kan med god grund kritisere den moderne kost på mange områder, men at angribe fuldkorn er helt ude i skoven.

?

Man undersøger sundheden af mange forskellige fødevarer, dels langsigtet ved at sammenligne befolkningsgrupper, der spiser/ikke spiser den pågældende fødevare; dels kortsigtet ved at give folk en kost med/uden fødevaren og måle deres blodtryk osv.

Jeg har aldrig hørt om en sådan undersøgelse for korns vedkommende. Alligevel indeholder alle officielle kostvejledninger en anbefaling af korn.

Inden for de seneste år er der med Atkins, Tor Nørretranders, Stenalderkost og Blodtypediæt sat spørgsmålstegn ved sundheden af korn. Specielt Loren Cordain, ophavsmanden til Stenalderkost, har solid videnskabelig dokumentation for, at korn er skadeligt for mennesker (der er jo heller ingen primater, og meget få andre pattedyr, som spiser korn). Disse nye indsigter preller tilsyneladende af på de officielle kostvejledninger.

Men findes der dokumentation for, at man bør spise det?

Sju G. Thorup, Birkerød

Svar fra Per Brændgaard

Der har gennem de senere år været rejst kritik fra forskellige sider om korns sundhedsmæssige værdi. Alle er efterhånden enige om, at raffinerede kornprodukter (dvs. hvor skaldelene er fjernet) ikke bidrager med særlig meget godt. Lyst brød, almindelig pasta og hvide ris er nærmest en slags tomme kalorier. Men det er tomme kalorier, som er en integreret del af madkulturen og derfor en særlig udfordring at gøre noget ved i praksis.

Der sker mange gode initiativer for tiden med fokus på fuldkorn. Der er videnskabelig dokumentation for, at det er sundt at spise fuldkorn. Eksempelvis har amerikanske forskere, der fulgte 75.000 sygeplejersker i 10 år, fundet, at de, der spiste mest fuldkorn, havde 25 procent lavere risiko for blodprop i hjertet.

En meta-analyse af alle epidemiologiske kohortestudier om fuldkorn viste for nylig, at jo mere fuldkorn man spiser, des lavere er risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme. Der er også godt belæg for, at fuldkorn nedsætter risikoen for tarmkræft, fedme og diabetes. Dokumentationen stammer både fra langvarige, observerende kohortestudier og fra kortvarige, kontrollerede lodtrækningsforsøg. Virkningsmekanismerne er indholdet af kostfibre, fedtsyrer, antioxidanter og fytoøstrogener i fuldkorn, samt at fuldkorn bidrager til at sænke kostens glykæmiske index.

Argumenterne mod fuldkorn er baseret på spekulationer og selvfabrikerede teorier ikke videnskab. Man kan med god grund kritisere den moderne kost på mange områder, men at angribe fuldkorn er helt ude i skoven.

Per Brændgaard er cand.scient. i human ernæring.

Se, hvad vi ellers skriver om: #fuldkorn og #korn