Hvordan tjekker man natriumindholdet i salt?

Hvilke saltprodukter kan anbefales, hvis man går efter et lavere indhold af natrium?

Normalt salt, som vi bruger det i husholdningen, er næsten rent natriumchlorid. Ønsker man at mindske sit natriumindtag, kan man bruge salterstattere, som normalt er blandinger af kaliumchlorid og natriumchlorid.

?

I februar skrev Samvirke en del om salt og vores generelt alt for høje forbrug heraf. I en af artiklerne står der, at urtesalt indeholder halvt så meget natrium som almindeligt salt. Dette har inspireret mig til at kigge efter saltprodukter med mindre natriumindhold, men problemet er, at natriumindholdet ikke fremgår af indholdsfortegnelsen.

Da jeg er glad for Maldon Sea Salt, vil jeg derfor spørge, om I kan hjælpe mig med at finde ud af, hvor meget natrium dette produkt indeholder? Eller om der er andre saltprodukter, I kan anbefale, med mindre natriumindhold?

Charlotte Rand, Virum

Svar fra Leif Skibsted

Normalt salt, som vi bruger det i husholdningen, er næsten rent natriumchlorid. Ønsker man at mindske sit natriumindtag, kan man bruge salterstattere, som normalt er blandinger af kaliumchlorid og natriumchlorid.

Kaliumionen smager bittert, hvilket begrænser, hvor meget man i praksis kan erstatte natrium med kalium. På denne type produkter er natriumindholdet deklareret. Er det indholdet af natriumchlorid, der fremgår af emballagen, skal man dog gange med 0,39 for at få natriumindholdet.

Maldon Sea Salt og tilsvarende produkter fremstilles af havvand og er derfor »forurenet« med magnesium og calcium. Disse ioner, som er naturligt forekommende i havvandet, giver havsalt en lidt anderledes smag, som nogle finder mere saltagtig, så man i praksis kan bruge lidt mindre. Maldon Sea Salt indeholder dog 98,8 procent natriumchlorid eller 38,9 procent natrium, hvor kemisk rent salt indeholder 39,3 procent natrium. Nogenlunde samme værdier gælder for andre typer havsalt og sydesalt.

Leif Skibsted er professor i fødevarekemi ved Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet.

Se, hvad vi ellers skriver om: #helbred, #ernæring og #salt